HBV

Ny upphandling av IMD-produkter och tjänster


Vitt flerfamiljshus med balkonger

Upphandlingen av IMD-produkter och tjänster 21-145 avser olika delar som ingår i ett komplett system för IMD, Individuell Mätning och Debitering. Som exempel kan nämnas mätdon för mätning av vatten, el, värme och temperatur, insamlingsenheter som ansluter till internet samt centralt system för mätinsamling (som molntjänst). Beställaren kan ha olika teknikval som kabelanslutet mätdon för M-Bus alternativt wireless M-Bus.

Omfattning Nytt för denna upphandling blir mätdon med IoT teknik som LORAwan och NB-IoT. IoT, eller Internet Of Things är ett samlingsnamn för internetuppkopplade enheter som kan styras eller användas för att skicka information. HBVs tekniska kravspecifikation för detta upphandlingsområde har tidigare tagits fram i samarbete med Sveriges Allmännytta. Inför denna upphandling har HBV tagit hjälp av Sustainable Innovation Sweden för teknisk sakkunnskap. Hårdvaran avropas med rangordning. Avrop för molntjänsten kommer att ske genom dynamisk rangordning där beställarnas krav och förutsättningar styr avropet. Upphandlingen av IMD-produkter och tjänster kommer omfatta flera anbudområden för att främja god konkurrens och möjliggöra att olika mätningstekniska principer konkurrerar med liknande produkter. Till exempel så konkurrerar inte ultraljudsmätare med en vinghjulsmätare. Som ett naturligt steg i att bidra till fastighetsbranschens digitalisering utökar HBV produktportföljen med två nya internationellt vedertagna standarder, NB-IoT samt LORAwan. Dessa standarder underlättar för mätinsamling även i annan bebyggelse än flerfamiljshus.  För att ytterligare bredda produktportföljen så kommer upphandlingen innehålla två nya anbudområden: fjärravläsning av analog huvudvattenmätare med tillhörande databastjänst, digitalt verktyg för inventering och statusbedömning av avloppsbrunnar. Annonsering Annonsering av upphandlingen IMD-produkter och tjänster 21-145 planeras till mars 2021. Sista dag för på- och avanmälan är 2021-03-12. Avtalsstart Planerad avtalsstart 2021-09-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Kontakt Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe eller regionansvarig affärsutvecklare Janne Sunnari.

Läs mer om Ny upphandling av IMD-produkter och tjänster

Information om våra upphandlingar och avtal


Här hittar du information om alla våra ramavtal, våra pågående upphandlingar och våra planerade och kommande upphandlingar. Du kan även läsa om vilka som är avropsberättigade per automatik på våra ramavtal och vilka som aktivt behöver göra en påanmälan. Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. Läs mer om vilka som är avropsberättigade på HBV-avtal här>> HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här>> Vid frågor kontakta HBVs inköpschef  Ola Kroon .

Läs mer om Information om våra upphandlingar och avtal

Ytterligare tre nya medlemmar


Den 4 februari godkände styrelsen tre nya medlemmar; Sorsele kommun, Svedala Exploaterings AB samt Umeå kommun. Sorsele kommun ligger i Västerbottens län i Lappland och kommunen är Sveriges näst minsta kommun sett till antal invånare. Svedala Exploaterings AB ligger i Svedala i Skåne län och Umeå är Sveriges trettonde största tätort och ligger i Västerbottens län. Vi hälsar alla tre välkomna och tillsammans består vi nu av 373 medlemmar!

Läs mer om Ytterligare tre nya medlemmar

Lekplats- och sportutrustning del A överprövad


barn leker på lekplats i snö

Leverantören Lekolar AB har ansökt om överprövning avseende vår upphandling Lekplats- och sportutrustning 20-114 del A - Lekplatsutrustning. Ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten. HBV har därför beslutat att förlänga befintligt ramavtal Park- och lekplatsutrustning del A - Lekplatsutrustning till och med 2021-05-31. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

Ramavtalet för Lekplats- och sportutrustning 20-114 del B - Sportutrustning samt del C - Fallskyddsutrustning började att gälla 2020-12-01. Läs mer i vår avtalskatalog>> Antagna leverantörer: B - Sportutrustning 1. Kompan Sverige AB 2. KPLN Design AB 3. Tressport och Lek AB C - Fallskyddsutrustning 1. Kompan Sverige AB 2. KPLN Design AB 3. Tressport och Lek AB Anbudsområde D - Konstgräs är överprövat. HBV har beslutat att förlänga befintligt ramavtal 16-114 Park- och lekplatsutrustning - del A Lekplatsutrustning till och med 2021-05-31. Läs mer i vår avtalskatalog>> Kontakt Eventuella frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emma Hedman och regionansvarig affärsutvecklare Dan Sundberg.

Läs mer om Lekplats- och sportutrustning del A överprövad

Information med anledning av coronaviruset - Covid-19 (4 jan)


Smittspridningen av coronaviruset Covid-19 är ännu inte under kontroll och regeringen har utfärdat ännu hårdare restriktioner som ska gälla fram till den 24 januari till att börja med. Nya nedstängningar av fabriker påverkar våra leverantörers förmåga att tillgodose våra medlemmar och kunder med de varor som efterfrågas på flera av våra ramavtalsområden. E-handel och hemleveranser har också ökat kraftigt under den pågående coronapandemin vilket har orsakat brist på chaufförer. HBVs kontor håller öppet varje dag mellan kl 10:00 - 14:00 för bokade besök. Max åtta personer får vistas på kontoret samtidigt.

Så arbetar vi på HBV I och med de nya restriktionerna får max åtta personer vistas på HBVs kontor samtidigt och resten arbetar hemifrån för att bidra till minskad smittpridning. HBVs personal följer myndigheternas rekommendationer gällande hygien och personligt avstånd. Vi väljer även att arbeta hemifrån vid minsta förkylnings- eller sjukdomssymptom. För närvarande får vi på HBV väldigt många frågor och funderingar via epost och vi arbetar på för fullt för att svara alla så snabbt som möjligt. Se några av våra vanligaste frågor och svar  här>> . Våra medlemmar Coronapandemin har varit oerhört utmanande för våra medlemmar. Krishanteringen har krävt nya arbetssätt och rutiner för att kunna utföra olika typer av arbeten inom den löpande förvaltningen. Många planerade underhållsarbeten har flyttats fram och verksamheter har behövt ställa om för att möta nya utmaningar som följt i spåren av Covid-19.  Arbetet med att påminna hyresgäster om att fortsätta hålla social distans till sina grannar, i hissar och trapphus pågår ständigt. Pandemin påverkar vitvaruleveranserna HBV har noterat att antalet restnoterade produkter har flerdubblats. Detta beror främst på komponentbrist. Det räcker att en länk i leverantörskedjan brister så får det konsekvenser. Bland kalla produkter påverkas främst kyl/frysar och skåp som är 55 cm breda. När det gäller heta produkter så är leveransproblemen som störst för de 70 cm breda spisarna. I kategorin våta produkter är det störst brist på torktumlare. Antalet beställningar av vitvaror har ökat 2020 jämfört med 2019. Kanske är även det en effekt av viruset Covid-19, med fler hyresgäster som arbetar hemifrån vilket bidrar till ökad användning av vitvaror.   HBV kan i nuläget inte säga när leveranserna kommer att återgå till det normala igen. Det återstår att se hur utvecklingen av Covid-19 fortsätter att påverka världen. Enligt avtalet för Vitvaror har beställaren rätt att kräva en ersättningsprodukt till samma pris med lika, eller bättre prestanda, om leverantören inte kan leverera den ursprungliga produkten. Vid de undantagsfall där en ersättningsprodukt ej går att frambringa, har beställaren rätt att annullera beställningen och istället vända sig till den leverantör som är rangordnad tvåa.  Leveransinformation från våra avtalsleverantörer Vi får löpande information från våra avtalsleverantörer om hur deras verksamheter påverkas av pandemin och vilka eventuella konsekvenser det får för oss som kunder. Här har vi försökt samla all den information som kommit oss tillhanda. Vi följer utvecklingen och uppdaterar kontinuerligt. För närvarande rapporterar våra leverantörer endast enstaka avvikelser från leveransplaner. Dafo Brand AB informerar>> Garageportexperten informerar>> Secor informerar om införda säkerhetsrutiner vid installationer i lägenheter>> Foyen Advokatfirma, angående Covid-19 och byggentreprenader>> Frågor och svar Vi får många frågor just nu med anledning av coronaviruset Covid-19. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och sidan uppdateras löpande. Klicka här>>

Läs mer om Information med anledning av coronaviruset - Covid-19 (4 jan)