Städmaterial och hygienprodukter annonserad


Med kloka inspel, tankar och åsikter från marknaden och våra medlemmar med hjälp av både en RFI (Request For Information) och en enkät, har vi nu sammanställt den nya upphandlingen Städmaterial och hygienprodukter 20-108 som nu annonserats. Sista anbudsdag är 2020-03-13. Produkter som omfattas är städkemikalier, städredskap, handhygien, mjukpapper, påsar, säckar, handskar, skoskydd, dispensrar och första hjälpen. Upphandlingen är rikstäckande och endast en leverantör kommer att antas. Antagen leverantör ska även kunna erbjuda utbildning och information kring produkter och städmetoder. Planerad avtalsstart 2020-09-01. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

Den annonserade upphandlingen kommer att ersätta befintligt ramavtal Städprodukter och mjukpapper 16-108 som är giltigt till och med 2020-08-31. HBV har valt att ändra namnet på detta ramavtalsområde till Städmaterial och hygienprodukter då det bättre speglar de produkter som omfattas av varukorgen. Länk till annons (länken är giltig till och med 2020-03-13)>> Vi vill passa på att tacka för all värdefull återkoppling som bidragit till utformningen av det nya förfrågningsunderlaget.

Läs mer om Städmaterial och hygienprodukter annonserad

Nytt ramavtal för Skyltar klart


Den nya upphandlingen av Skyltar 20-144 är nu slutförd och det nya rikstäckande avtalet börjar gälla 2020-03-01. Ramavtalet är indelat i två avtalsområden som omfattar leverans och montage av inomhus- och utomhusskyltar. Strikt rangordning gäller och tre leverantörer är antagna inom respektive avtalsområde. Avtalstiden är två år, med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan dock maximalt bli fyra år. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

Omfattning och villkor Det nya ramavtalet för Skyltar omfattas av två avtalsområden där följande leverantörer är antagna i rangordning: A - Inomhusskyltar Leverans och montage av namntavlor, anslagstavlor, informationstavlor samt övriga inomhusskyltar. 1. Floda Systemskylt AB (ny leverantör) 2. Skyltar & Märken AB 3. Swedsign AB B - Utomhusskyltar Leverans och montage av parkerings- och trafikskyltar samt övriga utomhusskyltar. 1. Skyltar & Märken AB 2. AB Blinkfyrar (ny leverantör) 3. Floda Systemskylt AB I det gamla ramavtalet Skyltar 16-144 tillämpades förnyad konkurrensutsättning för del C, övriga skyltprodukter, vilket inte finns med i det nya ramavtalet. Antagna leverantörer ska kunna leverera lagerhållna varor inom tre arbetsdagar och beställningssortiment inom 15 arbetsdagar. Kostnad för frakt och emballage ersätts med självkostnad. Om beställaren så begär ska självkostnad kunna verifieras inom fem arbetsdagar. Timdebitering för arbetskostnad ska inkludera alla ingående arbeten inklusive påslag. Exempel på arbeten som ingår är servicebil, milersättning, släpvagn, takräcke, arbetstid, arbetsledning, resekostnad, parkering, hämtning/återlämnande av nycklar, mottagning av vara, omhändertagande av eventuellt utbytt produkt och av emballage samt eventuella miljöavgifter och tippavgifter.  I angiven debitering ska handverktyg och handhållna maskiner som normalt kan förekomma vid arbete inom detta fackområde upp till ett värde om 20 000 kr per maskin ingå. I upphandlingen har HBV ställt krav på att vägskyltar ska vara CE-märkta och uppfylla Trafikverkets föreskrifter enligt vägmärkesförordningen samt krav på reflexgrad. Leverantörernas produkter ska finnas tillgänliga på leverantörens hemsida och miljömärkning ska framgå. Garantitiden är fem år, samt sju år på reflektion vägmärken. Vid försenad leverans kan vite krävas på 2 % på köpesumman, dock minst 2.000 kronor per påbörjad vecka. Kontakt Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.      

Läs mer

Ny tilldelning gällande Luftfilter 20-130


HBV har skickat ut ett nytt tilldelningsbeslut avseende Luftfilter 20-130. Efter att ha upptäckt ett fel i utvärderingen blev HBV tvungna att återkalla det tidigare utskickade tilldelningsbeslutet för att göra en korrigering. Resultatet av denna korrigering påverkade rangordningen för antagna leverantörer i anbudsområde A, filter av glas. Avtalsspärr gäller nu till och med 2020-03-09. Planerad avtalsstart är 2020-04-01. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Upphandlingen av Luftfilter 20-130 är rikstäckande och indelad i sex anbudsområden där nedanstående leverantörer antagits: Anbudsområde A - Filter av glas 1. Camfil Svenska Aktiebolag 2. Resema AB Anbudsområde B - Filter av syntet 1. MANN + HUMMEL Vokes Air AB 2. Dinair AB Anbudsområde C - Luftrenare 1. Resema AB 2. Dinair AB Anbudsområde D - Hyra luftrenare 1. Resema AB 2. Spirare Ventilation AB Anbudsområde E - Mätning och analys av luftkvalitet 1. Resema AB Filterbyte Anbudsområde A - Camfil Svenska AB Anbudsområde B - MANN + HUMMEL Vokes Air AB

Läs mer

Köksförnyelse och inredningssnickerier 16-140 förlängs


Upphandlingsarbetet med den nya upphandlingen av Köksförnyelse 20-140 är i full gång och planen är att annonsera under maj månad 2020 för att kunna ha ett nytt ramavtal på plats 2020-10-01. Vi tackar alla medlemmar och leverantörer som har varit med och bidragit med sina tankar och sin kunskap inom upphandlingsområdet via den enkät som skickades ut och den RFI som annonserades.

Nu förlänger vi befintligt ramavtal Köksförnyelse och inredningssnickerier 16-140 till och med 2020-09-30. Därefter finns möjlighet för HBV till ytterligare förlängning. Mer information om det befintliga ramavtalet hittar du i HBVs Avtalskatalog i TendSign. Klicka här>> Kontakt Ansvarig inköpsstrateg är Bengt Tibäck.

Läs mer

Våra upphandlingar


Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här . Vid frågor kontakta HBVs inköpschef  Ola Kroon .

Läs mer