HBV

Tvättstugeutrustning - nytt avtal klart!


Färgglad tvätt i tvättmaskinens trumma

Electrolux Professional AB antas som rangordnad etta i HBVs nya ramavtal för Tvättstugeutrustning 21-102 som börjar gälla 2021-01-16. Miele AB rangordnas som nummer två och AB Podab som nummer tre. Det nya avtalet innebär ett ökat fokus på maskiner med värmepumpsteknik och precis som i befintligt ramavtal har HBV ställt höga krav på produkternas livscykelkostnad. Ett större sortiment för prissatta reservdelar finns även med som en nyhet i avtalet, vilket har varit ett önskemål från våra medlemmar för att enkelt kunna utföra servicearbeten på maskiner som inte längre omfattas av garantin.

Omfattning Ramavtalet Tvättstugeutrustning 21-102 omfattar tvättstugeutrustning för flerfamiljshus, såsom tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, manglar, arbetsbord, strykbord och bokningstavlor. Dessutom omfattas även reservdelar och installation av i avtalet ingående produkter. Möjlighet att tillämpa trepartsöverenskommelse finns. I utvärderingsmodellen har HBV lagt stor vikt på produkternas livscykelkostnader och inköpspriset har viktats lika högt som produkternas totala vatten- och energiförbrukning.  En kapacitet på 30.000 tvätt-/torkomgångar. En vattenkostnad på 0,02 kr/l (endast tvättmaskin, ej torktumlare). En energikostnad på 1 kr/kWh. Energiförbrukningen samt vattenförbrukningen kommer att beräknas med 50 % (15.000) full maskin samt 50 % (15.000) halvfull maskin. Ett oberoende testinstitut kommer att testa en av HBV utvald tvättmaskin och torktumlare ur Electrolux Professional ABs sortiment. Tvättmaskinen ska testas avseende tvättresultat D, tvättid, vattenförbrukning och energiförbrukning enligt standard EN60456:2016. Torktumlaren ska testas avseende torktid samt energiförbrukning enligt standard EN61121:2013/A11:2019 (med ändring av 50 % restfuktighet vid start). Antagna leverantörer i rangordning 1. Electrolux Professional AB 2. Miele AB 3. AB Podab Några nyheter i korthet Större fokus på brett sortiment av maskiner med värmepumpsteknik. Ett större sortiment av prissatta reservdelar för att underlätta för HBVs medlemmar och kunder att utföra servicearbete som inte omfattas av garantin. Mopptvättmaskin - ny produkt som utvärderats. Maskinerna ska inneha språkvalsfunktion på minst fem stycken språk; svenska, engelska, finska, arabiska och tyska. Skärpta miljökrav gällande transporter. Bland annat kommer minst 25 % av transporterna som används för leverans inom ramavtalet att vara fossilbränslefria efter tre års avtalstid.  Garantitid Sju års garantitid. För tvättmaskiner gäller även tio års garanti på lagerpaket (lagerhus och lagring, material och arbetskostnad).  Längre garantitider kan lämnas efter överenskommelse med beställaren. Avtalstid 2020-01-16 – 2022-01-15. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar. Kontakt Frågor om det nya ramavtalet besvaras av ansvarig inköpsstrateg Sandra Sedig eller regionansvarig affärsutvecklare Dan Sundberg. 

Läs mer om Tvättstugeutrustning - nytt avtal klart!

Information med anledning av coronaviruset - Covid-19 (22 nov)


Som statsminister Stefan Löfvén meddelade i sitt tal till nationen den 22 november 2020, har smittspridningen av Covid-19 kraftigt ökat både i Sverige och även i övriga Europa och nu måste vi alla göra vårt yttersta för att se till att den minskar. Det sker återigen nedstängningar av fabriker som påverkar våra leverantörers förmåga att tillgodose våra medlemmar och kunder med de varor som efterfrågas. E-handel och hemleveranser har också ökat kraftigt under den pågående coronapandemin vilket har orsakat brist på chaufförer. Vi har en god dialog med våra avtalsleverantörer och rapporterar löpande där vi ser att det uppstår leveransproblem.

Så arbetar vi på HBV I och med de nya restriktionerna får max åtta personer vistas på HBVs kontor samtidigt och resten arbetar hemifrån för att bidra till minskad smittpridning. HBVs personal följer myndigheternas rekommendationer gällande hygien och personligt avstånd. Vi väljer även att arbeta hemifrån vid minsta förkylnings- eller sjukdomssymptom. För närvarande får vi på HBV väldigt många frågor och funderingar via epost och vi arbetar på för fullt för att svara alla så snabbt som möjligt. Se några av våra vanligaste frågor och svar  här>> . Våra medlemmar Coronapandemin har varit oerhört utmanande för våra medlemmar. Krishanteringen har krävt nya arbetssätt och rutiner för att kunna utföra olika typer av arbeten inom den löpande förvaltningen. Många planerade underhållsarbeten har flyttats fram och verksamheter har behövt ställa om för att möta nya utmaningar som följt i spåren av Covid-19.  Arbetet med att påminna hyresgäster om att fortsätta hålla social distans till sina grannar, i hissar och trapphus pågår ständigt. Leveransinformation från våra avtalsleverantörer Vi får löpande information från våra avtalsleverantörer om hur deras verksamheter påverkas av pandemin och vilka eventuella konsekvenser det får för oss som kunder. Här har vi försökt samla all den information som kommit oss tillhanda. Vi följer utvecklingen och uppdaterar kontinuerligt. För närvarande rapporterar våra leverantörer endast enstaka avvikelser från leveransplaner. Dafo Brand AB informerar>> Garageportexperten informerar>> Secor informerar om införda säkerhetsrutiner vid installationer i lägenheter>> Foyen Advokatfirma, angående Covid-19 och byggentreprenader>> Frågor och svar Vi får många frågor just nu med anledning av coronaviruset Covid-19. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och sidan uppdateras löpande. Klicka här>>

Läs mer om Information med anledning av coronaviruset - Covid-19 (22 nov)

Måleriprodukter annonserad på nytt


Öppnad målarburk med blå färg och pensel ovanpå som doppats i färgen

Med små justeringar i upphandlingsdokumenten har HBV nu annonserat upphandlingen av Måleriprodukter på nytt. Fram till och med 2020-12-18 är det möjligt att lämna anbud. Upphandlingen omfattar måleriprodukter, tapeter och måleriredskap. Likt tidigare annonsering är upphandlingen indelad i två anbudsområden. Del A är geografiskt indelad i Sveriges 21 län och avser köp i butik medan del B är rikstäckande och avser endast leverans. Adam Anstrin är ansvarig inköpsstrateg och det nya avtalet är planerat att starta 2021-02-01.

Omfattning Den nya upphandlingen av Måleriprodukter 21-124-2 omfattar följande produktområden: Färg - såsom snickerifärg, väggfärg, takfärg, brandskyddsfärg, grundfärg, fasadfärg, utomhusfärg för målning på trä, diffusionsöppen färg och spärrfärg Spackel - såsom medium, grov, snickerispackel, sprutspackel och rullspackel Tapeter - såsom papptapeter, non wowen-tapeter Verktyg - såsom bredspacklar, japanspacklar, rullar, byglar, penslar, tapetverktyg, förlängningsskaft Förbrukningsmaterial och övriga produkter kopplade till måleri - såsom vävlim, tapetlim, klotterborttagningsmedel, glasfiberväv, pappremsa, maskeringstejp, akrylfog och sandpapper Upphandlingen består av två anbudsområden: Del A - Köp i butik. Regionsindelat i Sveriges 21 län. Del B - Leverans. Rikstäckande. Anbudsområdena kommer att utvärderas och tilldelas var för sig. Strikt rangordning gäller för båda två. HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer per anbudsområde. Möjlighet till trepartsavtal finns.  Sista anbudsdag är 2020-12-18.  Miljökrav varutransporter I upphandlingen Måleriprodukter 21-124-2, anbudsområde B, har HBV ställt krav på att minst 25 % av transporterna ska vara fossilbränslefria efter tre års avtalstid. Avtalstid Planerad avtalsstart 2021-02-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år. Länk till annons i TendSign>>  (länken är giltig till och med 2020-12-18) Befintligt ramavtal Måleriprodukter 17-124 är giltigt till och med 2021-01-31. Länk till befintligt ramavtal för Måleriprodukter 17-124>> Kontakt Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Adam Anstrin eller regionansvariga affärsutvecklare Lars Lönnblad.

Läs mer om Måleriprodukter annonserad på nytt

Vitvaror - anbudstiden förlängs


Kastrull på spis

HBVs ramavtal för Vitvaror omsätter årligen drygt 600 miljoner kronor och är därmed vårt största ramavtalsområde. Den nya upphandlingen, Vitvaror 21-101, är annonserad och med anledning av att det har inkommit en del frågor har HBV beslutat att förlänga anbudstiden till och med 2020-12-11. Vi vill med detta möjliggöra för anbudslämnande leverantörer att få tid att färdigställa väl genomarbetade anbud som håller hög kvalitet. Planerad avtalsstart är 2021-01-21. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

Läs mer om Vitvaror - anbudstiden förlängs

Våra upphandlingar


Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. Läs mer om vilka som är avropsberättigade på HBV-avtal här>> HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här>> Vid frågor kontakta HBVs inköpschef  Ola Kroon .

Läs mer om Våra upphandlingar