Nytt ramavtal för Park- och stadsmiljö klart


Det nya rikstäckande ramavtalet för Park- och stadsmiljö 20-115 är nu klart och börjar gälla 2020-04-01. Det kommer att ge våra medlemmar och kunder möjlighet att avropa innovativa och hållbara parkmöbler, cykelställ, grillar, papperskorgar och andra tillhörande produkter för allmänna utomhusytor såsom parker och andra offentliga miljöer. Avtalsområdena Smarta Parkmöbler, Grillar och Sandbehållare är nyheter i produktutbudet från tidigare upphandling. Avtalstiden är två år, med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

Ramavtalet omfattar sex olika avtalsområden med följande antagna leverantörer: Parkmöbler 1. Tressport och Lek AB 2. Lappset Sweden AB 3. Kompan Sverige AB Smarta Parkmöbler 1. EWF ECO AB Grillar 1. HAGS Aneby AB 2. Lappset Sweden AB 3. Veksö AB Cykelställ 1. Kompan Sverige AB 2. HAGS Aneby AB 3. E-bolagen Sverige AB Papperskorgar och Askkoppar 1. E-bolagen Sverige AB 2. Formenta International AB 3. Lappset Sverige AB Sandbehållare 1. Tressport och Lek AB 2. E-bolagen Sverige AB 3. Formenta International AB Avtalstid Avtalstiden är två år, med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan dock maximalt bli fyra år. Omfattning och villkor Avrop Avrop genom rangordning Rangordning gäller för avrop med ett avropsvärde understigande 500 000 SEK exklusive mervärdesskatt. Avrop genom förnyad konkurrensutsättning Förnyad konkurrensutsättning gäller för avrop om 500 000 SEK eller högre. Garanti Som huvudregel gäller fem års garanti, med undantag för de specifika material och komponenter som beskrivs nedan. 10 års garantitid på • galvaniserade och andra ej lackerade stål- och metalldelar • aluminium, rostfritt stål och varmgalvaniserat stål med ytbehandling • massiva plastskivor • HPL och HDPE • bearbetat trä • hartsbelagda kryssfanérskivor och liknande 5 års garantitid på • fjädrar • gjutna plastdelar • lackerade metalldelar 2 års garantitid på • övriga rörliga delar • övriga plast- och metalldelar Längre garantitider kan lämnas efter överenskommelse med beställaren. Kontakt Frågor om det nya ramavtalet besvaras av ansvarig inköpsstrateg Ludvig Prebner.

Läs mer om Nytt ramavtal för Park- och stadsmiljö klart

Information med anledning av coronaviruset - Covid-19 (26 mars)


HBV följer dagligen de råd och riktlinjer som meddelas av regering och dess myndigheter, främst Folkhälsomyndigheten, och arbetar utifrån dessa. Vi har därför beslutat att inga fysiska möten kommer att bokas upp inom den närmaste tiden. Istället kommer möten ske via telefon och digitala tjänster i största möjliga utsträckning. Vi kommer att ha fortsatt löpande kontakt med alla våra avtalsleverantörer och rapporterar utvecklingen via vår hemsida så fort ny information finns att delge. Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar. Du når oss via telefon och epost precis som vanligt.

Så arbetar vi på HBV HBVs personal som arbetar på kontoret följer myndigheternas rekommendationer gällande hygien och personligt avstånd. Vi väljer även att arbeta hemifrån vid minsta förkylnings- eller sjukdomssymptom för att säkerställa minskad smittspridning. HBVs kontor är endast vara öppet för redan inbokade möten. Inga nya fysiska mötesbokningar kommer att ske inom den närmsta tiden, utan övergår till att bli digitala. Vi har även anlitat en extern växeltjänst då vår egen personal är omdirigerad till andra arbetsuppgifter för att säkerställa den löpande verksamheten. Detta kan eventuellt medföra längre svarstider, vilket vi ber om överseende för. För närvarande får vi på HBV väldigt många frågor och funderingar via epost och vi arbetar på för fullt för att svara alla så snabbt som möjligt. Leveransinformation från våra avtalsleverantörer Vi får löpande information från våra avtalsleverantörer om hur deras verksamheter påverkas av coronavirusets utbrott och vilka eventuella  konsekvenser det får för oss som kunder. Här har vi försökt samla all den information som kommit oss tillhanda. Vi följer utvecklingen och uppdaterar löpande. Många leverantörer har även meddelat att det för närvarande inte föreligger några överhängande leveransproblem, men detta kan givetvis komma att ändras beroende på situationens utveckling.  Aktuell information hittar du även på respektive leverantörs egen hemsida. Ahlsell informerar>> Beijer Byggmaterial av informerar, använd e-handel>> Dahl Sverige AB informerar>> Elvaco  informerar>> Franke Futurum AB informerar>> Foyen Advokatfirma, angående Covid-19 och byggentreprenader>> Frågor och svar Vi får många frågor just nu med anledning av coronaviruset Covid-19. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och sidan uppdateras löpande. Klicka här>>

Läs mer

Rapport från Hållbara dagar 2020


Den 9-10 mars anordnades Hållbara dagar på Quality Hotel Globe i Stockholm. Under två fullmatade dagar fick besökarna lyssna på en rad intressanta föredrag och utbyta erfarenheter och idéer med kollegor i branschen. Dagarna var precis som tidigare år, trots oron för coronaviruset, väldigt välbesökta och uppskattade. På plats fanns även drygt 20 av HBVs avtalsleverantörer för att visa upp sina produkter och berätta om hur de arbetar med hållbarhetsfrågor.

– Det främsta intrycket är fortsatt styrkan i det starka band av samverkan som finns mellan medlemmarna och leverantörerna, menade HBVs VD Johan Almesjö. Samarbetet som finns är unikt, värdefullt och grunden till att i slut­ändan kunna göra bra affärer Dagarna inleddes med att HBV i korthet redogjorde för var verksamheten befinner sig idag och vilka projekt som väntar den närmaste tiden. Efter en presentation av leverantörerna på plats kungjorde HBVs affärschef Ulf Lindblom vilken leverantör som HBV utsett till Årets Hållbar­hetsleverantör 2019. Utmärkelsen tillföll bostadsförädlingskoncernen Modexa, antagen som leverantör på HBVs ramavtal Köksförnyelse och inredningssnickerier, som med sitt hållbarhetsarbete bland annat sparat in utsläpp motsvarande 2 500 ton CO2 under 2019. – Det känns otroligt hedrande med tanke på att HBV har 166 avtalsleverantörer som alla var potentiella för priset. Att då bli utvald det första året som HBV delar ut det här priset är jätte­hedrande, sade Ann-Kathrin Espelin, hållbarhets­strateg på Modexa. Efter en paus för kaffe och bensträckare följde en diskussion med en handfull leverantörer gällande vilka konsekvenser utbrottet av corona­viruset kan komma att innebära för leveranser i både ett kort och ett längre perspektiv. Efter lunch inleddes det digra seminarie­programmet med att Olle Armstrand Dierks från innovationsprogrammet Viable Cities tog plats på scenen och berättade om visionen om att uppnå klimatneutrala städer 2030. – Det är en snäv tidsram vi har att arbeta med fram till 2030, menade Olle Armstrand Dierks. Vi har dock alla möjligheter att nå målet. Vi riktar in oss på att stödja projekt som på olika sätt tar oss i rätt riktning samtidigt som de värnar om ett gott liv för människorna. Som exempel presenterades de två Viable Cities-stödda projekten gällande mobilitet och arkitektur – där nytänkande kring byggnaders utformning och olika former av delningstjänster leder till resurseffektivitet och hållbarhet, samt ett forskningsprogram där riskerna med ett allt mer uppkopplat samhälle med ”smarta” tekniska lösningar kartläggs. – Allt fler av våra produkter är uppkopplade idag, sade Robert Lagerström, lektor och docent på KTH. Samtidigt som detta ofta förenklar i vardagen för användarna ökar också risken för att dessa produkter kan tas över och bli verktyg för kriminella. Därefter presenterade Jan Thorsson, sakkunnig energilagring, ett projekt där ett flerfamiljshus blivit självförsörjande på el genom att använda solceller, batterier, vätgas och bränsleceller. – Genom de senaste hundra åren har vi gått igenom en mängd olika sätt att värma våra hus på, säger Jan Thorsson. Därför är det viktigt att vi hela tiden är på tå och vågar testa nya tankar och idéer om hur man kan göra i framtiden. Den första dagens program avslutades med en berättelse av Johan Cahling, hållbarhets- och varumärkesdirektör för Brynäs IF, om hur ett av Sveriges mest klassiska hockeylag gått från att vara en reklampelare på is till att istället engagera sina samarbetspartners i projekt ute i samhället. Klubben samarbetar med UNICEF och sina partners under programmet ”En bra start” vilket gett positiva effekter för både klubb, supportrar och sponsorer. – Det här är en resa vi inlett för att vara relevanta i framtiden, fastslog Johan Cahling. Ska vi kunna fortsätta vår verksamhet måste Brynäs också bidra med hållbarhetsarbete. Det finns stor styrka och initiativförmåga i landets idrottsföreningar som kan användas för att i samverkan med andra goda krafter och samhälls­aktörer bygga för framtiden. Efter en trevlig och välsmakande middag fortsatte programmet under tisdagen med att Pernilla Hagbert, forskare vid KTH, presenterade olika scenarier för ett framtida hållbart byggande. Scenarierna är: • Cirkulär ekonomi – ett samhälle med slutna kretslopp och en övergång från konsumtion till återanvändning. • Lokal självförsörjning – där samhället tar vara på lokala resurser och till stor del förlitar sig på självförsörjning. • Kollaborativ ekonomi – med produktion i nätverk och kooperation. Människor bor i kluster och mindre tätorter förbundna med kollektivtrafik. • Automatisering för livskvalitet – hög grad av automatisering gör att människor har mer tid till fritidsaktiviteter, socialt umgänge och samhällsengagemang. – Vilket av scenarierna som ligger närmast till hands är i grunden en fråga för makthavarna att ta ställning till, sade Pernilla Hagbert som efterlyste att en tydlig riktning pekas ut vad gäller framtidens byggande. En diskussion med ett längre perspektiv som helt saknas idag. Sedan berättade Peter Sundqvist från Electrolux Professional om tvättstugans fördelar som ett ekonomiskt och klimatsmart val för framtiden. – Genom att gå ifrån att varje hushåll har sin egen maskin i lägenheten till en modern och effektiv tvättstuga når man lägre byggkostnader, lägre inköpskostnader och lägre servicekostnader. Dessutom medför en modern tvättstuga en miljövinst tack vare exakt kemdosering och vattenanvändning. Utmaningen är att få hyresgästerna att se bortom den invanda bekvämligheten och välja tvättstugan. Något som skulle kunna uppnås genom att lyfta trivseln i tvättstugan genom att göra den till en samlingsplats i byggnaden. Ville Gruner och Lars Lönnblad från HBV presenterade därefter ett nytt projekt för energi- och kostnadseffektiva kompletteringsbyggnader. Därefter tog Torbjörn Frisö från Virbela Ateljé och Kretsloppsbolaget vid och berättade om två projekt som genomförts i bostadsområdet Solberga i Stockholm – där man dels skapat kretsloppssystem för att ta vara på dagvattnet på fastigheten och dels skapat möjligheter för de boende i ett hyreshus att bedriva grönsaks- och fiskodling i källaren. Innan lunch berättade också Therese Rosengren, lokalpolischef i Rinkeby, om utmaningarna med att arbeta i ett utsatt område, men också hur man lyckats vända en negativ trend genom samarbete och dialog med goda krafter i samhället. – Samverkan är det viktigaste verktyget för att hitta rätt i den här typen av områden, säger Theres­­e Rosengren. Det tar tid men kan vi fånga upp unga som kommit på glid i ett tidigt skede kan vi i stället rikta in dem mot studier och hjälpa med att komma ut i arbetslivet.  Eftermiddagen inleddes med att Gunilla Sandström från Ahlsell och Karolina Strid från Växjöbostäder  presenterade pilotprojektet Klokt kemval. – Med projektet har det blivit lättare att göra rätt, berättade Karolina Strid. Vi får enklare tillgång till de bästa produkterna ur ett säkerhets­perspektiv genom Klokt kemval. Administrationen och lagerhållningen har blivit mycket smidigare och vi får direkt tillgång till förbättrade produkter i takt med att de kommer ut på marknaden. Jan Agri från Tricircular AB berättade därefter om ett treårigt pilotprojekt där funktionsupphandling för vitvaror ska testas i praktiken och i olika former. HBVs Hållbara dagar avslutades med ytterligare information från HBV innan affärschefen Ulf Lindblom avrundade: – Det var två spännande dagar. Vi tar med oss många nya intryck och tankar härifrån, både från det vi fick höra från scenen och från det vi tagit med oss i möten med medlemmar och leverantörer. Förhoppningsvis har något ny tanke väckts som besökarna kan ta med sig och spinna vidare på i sina egna verksamheter.   Text: Otto Marand, The Factory of Design

Läs mer

Storköksutrustning 20-126


Tjänster avseende service och installation blir nytt anbudsområde i den nya upphandlingen av Storköksutrustning 20-126 och ett tilldelningsbeslut har nu skickats ut till samtliga anbudsgivare. Avtalsspärr råder till och med 2020-03-30. För anbudsområdet som endast avser varuköp av storköksutrustning inkom inga anbud som uppfyllde samtliga ställda krav i upphandlingen. HBV har därför tagit beslutet att avbryta upphandlingen av denna del på grund av bristande konkurrens och annonsera en ny upphandling inom kort. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Med anledning av att upphandlingen delvis annonseras på nytt kommer HBV att förlänga befintligt ramavtal Storköksutrustning 16-126 del A - Storköksutrustning till och med 2020-06-09. Storköksutrustning del B - Diskmaskiner gäller till och med 2020-03-31. Diskmaskiner kommer därefter inte vara ett eget anbudsområde i den nya upphandlingen, utan kommer att ingå i anbudsområdet som avser varuköp av storköksutrustning som är indelad i fyra kategorier; tillagning, beredning, kyl- och frysförvaring samt diskutrustning och rengöring. Antagna leverantörer avseende service och installation Anbudsområdet avseende service och installation är regionalt indelat i 38 områden där följande leverantörer har antagits efter utvärdering: 1 - Stockholms län 1. Dalux AB 2. Bravida Sverige AB 2 - Uppsala län 1. Dalux AB 3 - Södermanlands län 1. Dalux AB 4 - Östergötland Öst (Finspång, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik) Inga anbud kvalificerade sig. För detta område kommer ny upphandling genom förhandlat förfarande att ske inom kort. 5 - Östergötland Väst (Motala, Linköping, Vadstena, Mjölby, Ödeshög, Boxholm, Kinda, Åtvidaberg, Ydre) Inga anbud kvalificerade sig. För detta område kommer ny upphandling genom förhandlat förfarande att ske inom kort. 6 - Jönköping Norr (Mullsjö, Habo, Jönköping, Nässjö, Eksjö, Tranås, Aneby) Inga anbud kvalificerade sig. För detta område kommer ny upphandling genom förhandlat förfarande att ske inom kort. 7 - Jönköping Syd (Vaggeryd, Gislaved, Gnosjö, Värnamo, Sävsjö, Vetlanda) Inga anbud kvalificerade sig. För detta område kommer ny upphandling genom förhandlat förfarande att ske inom kort. 8 - Kronobergs län Inga anbud inkom. 9 - Kalmar Norr (Västervik, Hultsfred och Vimmerby) Inga anbud inkom. 10 - Kalmar Syd (Oskarshamn, Högsby, Mönsterås, Nybro, Kalmar, Emmbaboda, Torsås, Mörbylånga och Borgholm) Inga anbud inkom. 11 - Gotlands län Inga anbud inkom. 12 - Blekinge län Inga anbud kvalificerade sig. För detta område kommer ny upphandling genom förhandlat förfarande att ske inom kort. 13 - Skåne Norr (Höganäs, Helsingborg, Bjuv, Landskrona, Svalöv, Båstad, Ängelholm, Åstorp, Örkelljunga och Klippan) 1. HNA Storköksservice AB 14 - Skåne Syd (Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Trelleborg, Svedala, Vellinge, Malmö, Tomelilla, Simrishamn, Sjöbo och Ystad) 1. Bravida Sverige AB 2. HNA Storköksservice AB 15 - Skåne Mellersta (Lund, Kävlinge, Perstorp, Hässleholm, Höör, Hörby, Eslöv och Skurup) 1. Bravida Sverige AB 2. HNA Storköksservice AB 16 - Hallands län 1. Getinge Storkök AB 2. HNA Storköksservice AB 17 - Västra Götalands län (exklusive Göteborg) Inga anbud inkom. 18 - Göteborg (Kungälv, Stenungsund, Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Ale och Kungsbacka) Inga anbud inkom. 19 - Örebro län Inga anbud inkom. 20 - Västmanlands län 1. Dalux AB 21 - Dalarna Norr (Malung, Älvdalen, Mora, Orsa, Rättvik och Leksand) 1. Dalux AB 22 - Dalarna Syd (Vansbro, Gagnef, Borlänge, Falun, Säter, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Avesta) 1. Dalux AB 23 - Gävleborg Norr (Ljusdal, Nordanstig, Hudiksvall, Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn) Inga anbud inkom. 24 - Gävleborg Syd (Ockelbo, Sandviken, Gävle och Hofors) Inga anbud inkom. 25 - Norrbotten Väst (Jokkmokk, Arjeplog och Arvidsjaur) Inga anbud inkom. 26 - Norrbotten Öst (Övertorneå, Haparanda, Överkalix och Kalix) Inga anbud inkom. 27 - Norrbotten Syd (Boden, Luleå och Älvsbyn) Inga anbud kvalificerade sig. För detta område kommer ny upphandling genom förhandlat förfarande att ske inom kort. 28 - Norrbotten/Västerbotten (Piteå, Skellefteå, Norsjö och Malå) 1. Hushållsservice i Umeå AB 29 - Västernorrland Öst (Örnsköldsvik) 1. Hushållsservice i Umeå AB 30 - Västernorrland Mellersta (Sollefteå, Kramfors och Härnösand) 1. Hushållsservice i Umeå AB 31 - Västernorrland Syd (Timrå, Sundvall och Ånge) 1. Hushållsservice i Umeå AB 32 - Jämtland Norr (Strömsund, Krokom, Östersund och Ragunda) 1. Hushållsservice i Umeå AB 33 - Jämtland Syd (Åre, Berg, Härjedalen och Bräcke) 1. Hushållsservice i Umeå AB 34 - Västerbotten Väst (Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea) 1. Hushållsservice i Umeå AB 35 - Västerbotten Mellersta (Vindeln, Lycksele, Åsele, Bjurholm och Vännäs) 1. Hushållsservice i Umeå AB 36 - Västerbotten Öst (Robertsfors, Umeå och Nordmaling) 1. Hushållsservice i Umeå AB 37 - Värmland Norr (Torsby, Eda, Arvika, Sunne, Hagfors, Filipstad och Munkfors) Inga anbud inkom. 38 - Värmland Syd (Årjäng, Säffle, Grums, Kil, Karlstad, Hammarö, Storfors, Kristinehamn och Forshaga) Inga anbud inkom. 

Läs mer

Våra upphandlingar


Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här . Vid frågor kontakta HBVs inköpschef  Ola Kroon .

Läs mer