Remiss - Elmaterial och belysning


HBV har nyligen annonserat en remissrunda inför den kommande upphandlingen av Elmaterial och belysning. Fram till och med 2020-01-24 tar vi tacksamt emot kommentarer och synpunkter på upphandlingsunderlaget gällande kravformuleringar, utvärderingsmodeller, leveransvillkor etc.

Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

Läs mer om Remiss - Elmaterial och belysning

Nytt ramavtal Tak och takrenoveringar


I december slutförde HBV upphandlingen av Tak och takrenoveringar 19-160 och det nya ramavtalet började gälla 1 januari 2020. Produkter som omfattas är tak och takrenoveringar för låglutande tak och helhetslösningar med materiel och installationstjänster för att täta, skydda och bevara byggnadens tak. Möjlighet till serviceavtal finns. Ansvarig inköpsstrateg är Senad Babacic.

Länk till ramavtalet i HBVs avtalskatalog i TendSign>> Omfattning Ramavtalet är indelat i 21 avtalsområden vilket motsvarar Sveriges samtliga 21 län.  Avropsordning från ramavtalet är rangordning för avrop under 700 000 SEK. Avrop över 700 000 SEK sker genom förnyad konkurrensutsättning. Samtliga avrop avseende serviceavtal sker genom förnyad konkurrensutsättning.  Antagna leverantörer i bokstavsordning: Arena Tak AB Bjärgrim o Co Tak Aktiebolag Hagmans Tak Mitt AB Hagmans Tak Stockholm AB Hagmans Tak Syd AB NP Gruppen AB Nynäs Tak Entreprenad Norrland AB TAKAB Avtalstid Avtalstid 2020-01-01 - 2021-12-31. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan dock maximalt bli fyra år.

Läs mer

Storköksutrustning annonserad


Nu är den nya upphandlingen av Storköksutrustning 20-126 annonserad. Sista anbudsdag är 2020-01-29. Upphandlingen omfattar både varuköp av storköksutrustning samt tjänster avseende service och installation. Varor inom storköksutrustning omfattar kategorierna kyl- och frysförvaring, diskutrustning och rengöring samt beredning och tillagning. Tjänster inom detta ramavtal omfattar service och installation av storköksutrustning.

Omfattning Anbudsområdet storköksutrustning avser endast varuköp. Anbudsområdet är rikstäckande och indelat i fyra kategorier: A - tillagning B - beredning C - kyl- och frysförvaring D - diskutrustning och rengöring Inom detta anbudsområde kommer HBV att teckna avtal med fem leverantörer. Anbudsområdet avseende service och installation kommer att vara regionalt indelat i 38 olika områden, som utvärderas var för sig.  Inom detta anbudsområde kommer HBV att teckna avtal med tre leverantörer per område.  Avrop i samtliga anbudsområden sker genom rangordning. Avtalstid Planerad avtalsstart är 2020-03-09. Kontakt Eventuella frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto.

Läs mer

Årsbeskeden är utskickade


Torsdag den 9 januari, skickade vi ut årsbeskeden till våra medlemmar. Årsbeskeden innehåller, utöver information om föregående års omsättning, även information om innestående återbäring med mera. Slutgiltigt besked om återbäring för 2019 kommer först efter vår föreningsstämma den 13 maj.

Om ni som medlem saknar ert årsbesked kan ni kontakta  Sonia Biberg  och meddela henne om vart beskedet ska skickas så hjälper hon er. 

Läs mer

Våra upphandlingar


Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här . Vid frågor kontakta HBVs inköpschef  Ola Kroon .

Läs mer