Uppsalahem vinner Årets Inköpsprestation 2018


På bilden syns Annelie Aalto och Beatrice Nordling.

På Upphandlingsdagen den 17 oktober presenterades att Uppsalahem stod som vinnare av priset "Årets Inköpsprestation 2018". Tyvärr hade ingen av dom möjlighet att delta denna dag. Istället begav sig en delegation från HBV till Uppsalahems huvudkontor för att lämna över priset och bjuda personalen på tårta. Det var ett glatt gäng som tog emot, med Beatrice Nordling (verksamhetsutvecklare) och Annelie Aalto (inköpsansvarig) i spetsen.

HBV har infört detta pris för att  uppmärksamma någon eller några som varit särskilt framgångsrika och innovativa inom inköpsområdet och i år stod Uppsalahem som värdiga vinnare av detta pris. Motiveringen löd: Genom att ställa krav på jämställdhet i upphandlingar och även arbeta aktivt med uppföljning av dessa tar Uppsalahem sitt ansvar som samhällsaktör och verkar som ett föredöme för andra att ta efter. Dessutom har man med hjälp av framtagna checklistor förenklat och gett stöd i anbudsprocessen för leverantörer att inkomma med korrekta anbud.   Läs mer i nästa nummer av HBV-Magasinet, utkommer 12 december, om Uppsalahems strategiska jämställdhetsarbete där de  involverat både samarbetspartners och kunder i processen.

Läs mer om Uppsalahem vinner Årets Inköpsprestation 2018

Tak och takrenoveringar tilldelad


Utvärderingen av det nya ramavtalsområdet Tak och takrenoveringar 19-160 är nu klar och tilldelning har skett. Avtalsspärr råder till och med 2019-11-21. Upphandlingen omfattar tak och takrenoveringar för låglutande tak och helhetslösningar med materiel och installationstjänster för att täta, skydda och bevara byggnadens tak. Möjlighet till serviceavtal finns. Ansvarig inköpsstrateg är Senad Babacic.

Antagna leverantörer i bokstavsordning: Arena Tak AB Birk Plåtslageri i Produktion AB Bjärgrim o Co Tak Aktiebolag Karlaplans Plåtslageri AB Hagmans Tak Mitt AB Hagmans Tak Stockholm AB Hagmans Tak Syd AB NP Gruppen AB Nynäs Tak Entreprenad Norrland AB Nynäs Tak Entreprenad Stockholm AB TAKAB Tymea AB Årsta Tak AB Upphandlingen är indelad i 21 anbudsområden vilket motsvarar Sveriges samtliga 21 län.  Vilken rangordning som gäller i respektive län presenteras i avtalskatalogen så snart ramavtalet börjar gälla. Avropsordning från ramavtalet är rangordning för avrop under 700 000 SEK. Avrop över 700 000 SEK sker genom förnyad konkurrensutsättning. Samtliga avrop avseende serviceavtal sker genom förnyad konkurrensutsättning.  Planerad avtalsstart 2019-12-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan dock maximalt bli fyra år.

Läs mer

HBV sätter tryck på hållbarhetsarbetet


FOTO: Martin Agfors

Med en affärsvolym på 2,5 miljarder kronor per år kan HBV ställa skarpa hållbarhetskrav som påverkar en hel bransch och som driver på utvecklingen. Resultatet blir en arbetsplats där de anställda kan göra skillnad och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Hållbarhet ska genomsyra allt som de allmännyttiga bostadsbolagen gör. Det har branschorganisationen Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) beslutat och i det ingår att bolagen ska ställa hållbarhetskrav på leverantörerna. För att lyckas med det samarbetar Sveriges Allmännytta med upphandlingsorganisationen HBV med målet att få fler leverantörer att erbjuda klimatsmarta produkter. – Vi samordnar upphandlingarna för drygt 350 allmännyttiga bostadsbolag och det gör att vi får bättre tryck i köparmakten och kan få bättre villkor än vad ett enskilt bolag kan få. Det gör också att vi kan få bättre gehör för hållbarhetskrav i upphandlingarna än något enskilt bolag kan få, säger Lasse Lundmark, hållbarhetsstrateg på HBV. En utmaning är att veta vilka krav som är vettiga. Det är lätt att ställa stenhårda krav som ser bra ut på papperet, men som i praktiken är ogenomförbara. – Det är en viktig uppgift för oss att tillsammans med medlemmarna hitta rätt balans när det gäller vilka krav som ska ställas. Kraven ska vara uppföljningsbara, måste vara relevanta och ge positiv effekt, men samtidigt får vi inte ställa så höga krav att det inte kommer in några anbud alls, säger Lasse Lundmark. För att hitta rätt krävs det att HBV även samarbetar med andra organisationer. Det handlar om föreningar och bolag som arbetar med hållbarhetsfrågor, exempelvis Byggvarubedömningen, Sustainable Innovation och även leverantörer. Leverantörerna är experter på det de levererar och kan informera om vad som är möjligt idag och vad de arbetar på inför framtiden. Att arbeta med hållbarhet innebär därmed att man behöver vara bra på att bygga nätverk. En annan viktig egenskap är att kunna göra det enkelt för bolagen att göra rätt och välja klimatsmarta produkter. Ambitionen är att det ska vara enklare att göra rätt än fel. Som beställare på ett bostadsbolag ska du till exempel enkelt kunna se om en produkt uppfyller rätt miljökrav. HBV vill också integrera miljöpåverkan i spendanalysen för att göra det tydligt vilka kategorier och produkter som har mest miljöpåverkan. Nu handlar hållbarhet inte bara om miljö utan även om olika sociala krav. Här kan det vara svårare att hitta tydliga och uppföljningsbara krav, men det är också något som HBV jobbar för. HBV ser över sina hållbarhetskrav med målet att de blir konkreta, relevanta, anpassningsbara och uppföljningsbara. Det kan vara allt från krav som motverkar korruption till krav på att ta emot praktikanter. De största leverantörerna står för den största påverkan så HBV har börjat med att föra en dialog med sina största leverantörer för att se vilka krav som är de viktigaste. Med en inköpsvolym på 2,5 miljarder kronor per år har HBV stora möjligheter att påverka hur mycket leverantörerna satsar på mer hållbara produkter. Det innebär ett stort ansvar, men också ett roligt arbete. Sedan ger det också en känsla av att arbeta för ett högre mål när man hjälper många bolag att förbättra sitt hållbarhetsarbete. – Jag gillar grundidén bakom HBV där vi samordnar upphandlingar så att inte varje bostadsbolag behöver göra samma jobb. Det är inte enkelt att arbeta med vare sig upphandlingar eller hållbarhet så det känns väldigt tillfredsställande att få hjälpa så många bolag med det arbetet, säger Lasse Lundmark.   Text: Kent Olofsson

Läs mer

Sustainable Innovation på besök


Idag den 15 november har vi haft besök av Sustainable Innovations styrelse på vårt kontor i Globen. Det är alltid lika trevligt att träffa våra samarbetspartner i givande diskussioner om hur vi kan utveckla den goda offentliga affären tillsammans.

Läs mer

Våra upphandlingar


Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här . Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef  Ola Kroon .

Läs mer