Planerad störning i fakturaflödet


Den 12 december, kommer vi uppgradera vårt ekonomisystem och vi kommer även byta ut vår server. Vi vill informera alla kunder och leverantörer om att detta kan medföra störningar i fakturaflödet.

Vid eventuella frågor kontakta oss på 08-556 765 00 eller info@hbv.se.

Läs mer om Planerad störning i fakturaflödet

RFI - Köksförnyelse


Vår kommande upphandling av Köksförnyelse 20-140 är nu ute på remiss (RFI - Request For Information). Resultatet av denna RFI samt den enkät som tidigare skickats ut till våra medlemsbolag, kommer att påverka utformningen av upphandlingen som HBV har för avsikt att annonsera under februari 2020. Leverantörer och övriga intressenter har möjlighet ombedes bidra med sin kunskap och erfarenhet till denna RFI senast 2019-12-15.

Upphandlingen omfattar köksinredning med kringtjänster. Utformning och exakt omfattning kommer att beslutas efter att vi analyserat de svar som kommit in från denna RFI. Det var även många som valde att svara på den enkät som tidigare skickades ut till medlemsbolagen, vilket har gett oss ett bra underlag att utgå ifrån.  Planerad avtalsstart är april 2020. Befintligt ramavtal 16-140 gäller till och med 2020-03-31. Ansvarig inköpsstrateg är Bengt Tibäck.

Läs mer

RFI - Städmaterial och hygienprodukter


Var med och påverka vår kommande upphandling av Städmaterial och hygienartiklar genom att svara på den RFI som nu finns annonserad. Sista svarsdag är 2019-12-11. Produkter som kommer att omfattas av denna upphandling är exempelvis torkpapper, städkemikalier, städredskap med tillbehör, handhygien, påsar, säckar, städvagnar, dispenser och hållare, handskar och första hjälpen. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

Produkterna ska främst avropas via näthandel och ska kunna levereras till hela Sverige.  Med denna RFI vill vi säkerställa att det i upphandingen ställs relevanta krav som uppfyller upphandlingens mål samt att fler leverantörer kan vara med och lämna anbud som tillgodoser medlemmarnas behov av städmaterial och hygienprodukter. Förutom denna RFI har vi även skickat ut en enkät till våra medlemsbolag med frågeställningar om sortiment, tillvägagångssätt för avrop, funktioner i nätbutik, förslag om fasta leveransdagar samt frågor gällande miljökrav på transporter. Vår strävar alltid efter att skapa ramavtal som ger våra medlemsbolag och kunder största möjliga värde, så ta chansen och var med och påverka upphandlingsunderlaget genom att svara på den annonserade RFIn. Klicka här för att komma till denna RFI>> (Länken är giltig till och med 2019-12-11)

Läs mer

Nominera årets Hållbarhetsleverantör 2019


Många leverantörer har under året varit framgångsrika i sina hållbarhetsarbeten. HBVs pris är ämnat att lyfta fram detta viktiga arbete. Under HBVs Hållbara dagar nästa år den 9-10 mars kommer vi att avslöja vilken leverantör som kammar hem titeln Årets Hållbarhetsleverantör. Nominering är härmed öppen!

Så här gör du för att nominera: 1. Namnge leverantören och hållbarhetsarbetet och/eller ange den person eller de personer som gjort något extra i hållbarhetsarbetet under det gångna året. Det kan handla om ett enskilt hållbarhetsprojekt, om speciella leveranser med stort hållbarhetsinnehåll eller om genomförda processer för att kunna leva upp till de ökade hållbarhetskrav som får allt större betydelse och som genomförts på ett väldigt bra och innovativt sätt.  2. På vilket sätt är prestationen särskilt betydelsefull och vilka möjligheter ger den? 3. Hur ger prestationen positiva hållbara effekter (ekonomiskt, ekologiskt och/eller socialt)? 4. Hur kommer arbetet att underlätta för beställarna att uppfylla kraven på så kallade hållbara beställningar? 5.  Övrigt som bidrar till att ni anser att leverantören bör utnämnas till Årets Hållbarhetsleverantör? 6.  Ange kontaktperson(-er)/ansvarig(-a) för prestationen så att vi kan kontakta vederbörande för eventuella kompletterande upplysningar.  Hållbarhetsarbetet ska ha genomförts under 2019. Samtliga av HBVs avtalsleverantörer får delta i tävlingen. Vem som helst får nominera, inlämnat bidrag får max vara på tre A4-sidor. Sista nomineringsdag är 31 januari 2020. Skicka din nominering till therese.borg@hbv.se .

Läs mer

Våra upphandlingar


Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här . Vid frågor kontakta HBVs inköpschef  Ola Kroon .

Läs mer