Medlemskap

Gruppbild deltagare årsstämma 2014

Våra medlemmar är i huvudsak kommunägda bostadsbolag. Deras huvudsakliga uppgift är att bygga och långsiktigt förvalta bostäder som upplåts med hyresrätt.

Medlem kan också vara en kommun som förvaltar bostäder som upplåts med hyresrätt. Några av våra medlemmar är även företag eller organisation som också de har till syfte att bygga och långsiktigt förvalta bostäder som upplåts med hyresrätt, till exempel stiftelser och fonder. Bransch- och intresseorganisationen Sveriges Allmännytta är också medlem.

Ansökan om inträde och utträde sker skriftligt till styrelsen.   

Uppdaterad 2021-01-07