Aktuellt från HBV

Här hittar du information om det senaste som händer på HBV och våra medlemsbolag. 


 1. Nytt ramavtal för Park- och stadsmiljö klart

  Det nya rikstäckande ramavtalet för Park- och stadsmiljö 20-115 är nu klart och börjar gälla 2020-04-01. Det kommer att ge våra medlemmar och kunder möjlighet att avropa innovativa och hållbara parkmöbler, cykelställ, grillar, papperskorgar och andra tillhörande produkter för allmänna utomhusytor såsom parker och andra offentliga miljöer. Avtalsområdena Smarta Parkmöbler, Grillar och Sandbehållare är nyheter i produktutbudet från tidigare upphandling. Avtalstiden är två år, med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

 2. Storköksutrustning 20-126

  Tjänster avseende service och installation blir nytt anbudsområde i den nya upphandlingen av Storköksutrustning 20-126 och ett tilldelningsbeslut har nu skickats ut till samtliga anbudsgivare. Avtalsspärr råder till och med 2020-03-30. För anbudsområdet som endast avser varuköp av storköksutrustning inkom inga anbud som uppfyllde samtliga ställda krav i upphandlingen. HBV har därför tagit beslutet att avbryta upphandlingen av denna del på grund av bristande konkurrens och annonsera en ny upphandling inom kort. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 3. Park- och stadsmiljö 20-115 tilldelat

  Upphandlingen av Park- och stadsmiljö 20-115 är på väg att slutföras och ett tilldelningsbeslut har skickats ut till samtliga anbudsgivare. Nu råder avtalsspärr till och med 2020-03-26. Smarta parkmöbler är ett av flera nya intressanta anbudsområden som ingår i den nya rikstäckande upphandlingen. Detta anbudsområde erbjuder parkmöbler för framtidens smarta städer, med solceller, trådlöst wifi samt laddning av mobila enheter. Planerad avtalsstart är 2020-04-01. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

 4. Information med anledning av coronaviruset - Covid-19 (26 mars)

  HBV följer dagligen de råd och riktlinjer som meddelas av regering och dess myndigheter, främst Folkhälsomyndigheten, och arbetar utifrån dessa. Vi har därför beslutat att inga fysiska möten kommer att bokas upp inom den närmaste tiden. Istället kommer möten ske via telefon och digitala tjänster i största möjliga utsträckning. Vi kommer att ha fortsatt löpande kontakt med alla våra avtalsleverantörer och rapporterar utvecklingen via vår hemsida så fort ny information finns att delge. Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar. Du når oss via telefon och epost precis som vanligt.

 5. Nytt ramavtal för Luftfilter klart

  Det nya rikstäckande ramavtalet Luftfilter 20-130 börjar att gälla 2020-04-01. Ett ramavtal som ska tillgodose våra medlemmars och kunders behov av högkvalitativa luftfilter med låg energiförbrukning som hjälper till att skydda människor, processer och produkter från luftburna partiklar. Nytt för denna avtalsperiod är att även köp eller hyra av luftrenare samt mätning och analys av luftkvalitet finns med som nya avtalsområden. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 6. Rapport från Hållbara dagar 2020

  Den 9-10 mars anordnades Hållbara dagar på Quality Hotel Globe i Stockholm. Under två fullmatade dagar fick besökarna lyssna på en rad intressanta föredrag och utbyta erfarenheter och idéer med kollegor i branschen. Dagarna var precis som tidigare år, trots oron för coronaviruset, väldigt välbesökta och uppskattade. På plats fanns även drygt 20 av HBVs avtalsleverantörer för att visa upp sina produkter och berätta om hur de arbetar med hållbarhetsfrågor.

 7. Fler kommuner ser fördelarna med medlemskap i HBV

  Den 12 mars godkände HBVs styrelse två nya medlemmar; Hultsfreds kommun och Arjeplogs kommun. Det betyder att vi nu är 365 medlemmar. Som medlem i HBV har man fler än 40 ramavtalsområden att avropa från och dessutom en återbäring på årets totala inköp. Tillsammans är vi starka och vår köparmakt ger oss möjlighet att skapa långsiktigt hållbara affärer.

 8. Upphandlingen av Brandskydd görs delvis om

  HBV gör om upphandlingen av Brandskydd 20-120, anbudsområdena A2-A7. Dessa anbudsområden har varit föremål för överprövning och Förvaltningsrätten dömde till HBVs nackdel med uppmaningen att dessa måste upphandlas på nytt. HBV följer nu Förvaltningsrättens dom och väljer därmed att inte ansöka om prövningstillstånd till Kammarrätten. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 9. Domslut gällande Brandskydd 20-120

  Nu har domen i överprövningen av upphandlingen av Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7, kommit från Förvaltningsrätten. Avgörandet från domstolen gick emot HBV och domslutet blev att upphandlingen måste göras om. HBV kommer nu att överlägga om en prövningsansökan ska skickas till Kammarrätten eller om vi följer uppmaningen om att göra om upphandlingen för dessa anbudsområden. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 10. Gröna AVTALS-knappen

  Ett klick på den gröna AVTALS-knappen på vår hemsida leder nu besökaren till en sida där våra ramavtal presenteras i bokstavsordning. Därifrån klickar man sig vidare genom att välja det ramavtalsområde man önskar få mer information om. Det finns även möjlighet att klicka sig vidare till våra avtalskategorier i vår Avtalskatalog direkt i TendSign.

 11. Ny tilldelning gällande Luftfilter 20-130

  HBV har skickat ut ett nytt tilldelningsbeslut avseende Luftfilter 20-130. Efter att ha upptäckt ett fel i utvärderingen blev HBV tvungna att återkalla det tidigare utskickade tilldelningsbeslutet för att göra en korrigering. Resultatet av denna korrigering påverkade rangordningen för antagna leverantörer i anbudsområde A, filter av glas. Avtalsspärr gäller nu till och med 2020-03-09. Planerad avtalsstart är 2020-04-01. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 12. Köksförnyelse och inredningssnickerier 16-140 förlängs

  Upphandlingsarbetet med den nya upphandlingen av Köksförnyelse 20-140 är i full gång och planen är att annonsera under maj månad 2020 för att kunna ha ett nytt ramavtal på plats 2020-10-01. Vi tackar alla medlemmar och leverantörer som har varit med och bidragit med sina tankar och sin kunskap inom upphandlingsområdet via den enkät som skickades ut och den RFI som annonserades.

 13. Annonserad RFI Järnhandelsvaror

  HBV har nu påbörjat arbetet med en ny upphandling gällande Järnhandelsvaror 21-122 med planerad avtalsstart 2021-01-13. I samband med detta kommer även namnet att ändras till Fastighetsförnödenheter. Inför den nya upphandlingen har vi nu annonserat en RFI (Request For Information) för att säkerställa att vi ställer relevanta krav som uppfyller upphandlingens mål. Sista svarsdag är 2020-03-04. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 14. Luftfilter 20-130 tilldelat

  Nu är utvärdering klar gällande upphandlingen av Luftfilter 20-130 och tilldelningsbeslut har skickats ut till alla leverantörer som inkommit med anbud. Nu avvaktar vi avtalsspärren som råder till och med 2020-03-02 och först därefter kan avtal tecknas med antagna leverantörer. Planerad avtalsstart är 2020-04-01. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisito.

 15. Städmaterial och hygienprodukter annonserad

  Med kloka inspel, tankar och åsikter från marknaden och våra medlemmar med hjälp av både en RFI (Request For Information) och en enkät, har vi nu sammanställt den nya upphandlingen Städmaterial och hygienprodukter 20-108 som nu annonserats. Sista anbudsdag är 2020-03-13. Produkter som omfattas är städkemikalier, städredskap, handhygien, mjukpapper, påsar, säckar, handskar, skoskydd, dispensrar och första hjälpen. Upphandlingen är rikstäckande och endast en leverantör kommer att antas. Antagen leverantör ska även kunna erbjuda utbildning och information kring produkter och städmetoder. Planerad avtalsstart 2020-09-01. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 16. Nytt ramavtal för Skyltar klart

  Den nya upphandlingen av Skyltar 20-144 är nu slutförd och det nya rikstäckande avtalet börjar gälla 2020-03-01. Ramavtalet är indelat i två avtalsområden som omfattar leverans och montage av inomhus- och utomhusskyltar. Strikt rangordning gäller och tre leverantörer är antagna inom respektive avtalsområde. Avtalstiden är två år, med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan dock maximalt bli fyra år. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

 17. Elmaterial och belysning 20-103 annonserad

  Den nya upphandlingen av Elmaterial och belysning 20-103 är nu annonserad och sista anbudsdag är 2020-03-10. Befintligt ramavtal Elmaterial och belysning 15-103 är giltigt till och med 2020-02-28. Därefter kommer HBV att vara avtalslösa till dess att den nya upphandlingen är klar och nya avtal är tecknade. Frågor kring upphandlingen besvaras av ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren och regionansvarig affärsutvecklare Janne Sunnari.

 18. Samarbete för ökad användning av hållbara produkter

  HBV har den 14 februari 2020 tecknat en avsiktsförklaring med Byggvarubedömningen, som markerar starten för ett gemensamt arbete som syftar till att öka antalet miljöbedömda varor som våra medlemmar avropar via HBV-avtal. På detta sätt vill vi skapa drivkrafter som minskar den skadliga exponeringen för människa och miljö som vissa varor kan utgöra, genom att våra medlemmar bättre kan göra medvetna materialval vid inköp.

 19. Coronaviruset påverkar leveranser

  Flera av HBVs avtalsleverantörer har signalerat att utbrottet av coronaviruset kan komma att orsaka leveransförseningar framöver. Hur transporter av material från Kina till omvärlden kommer att påverkas i det korta och längre tidsperspektivet är än så länge svårt att bedöma. Flera fabriker i Kina har i dagarna återupptagit produktionen, men hur stora konsekvenserna av produktionsstoppet blir återstår att se. HBV kommer att fortsätta rapportera löpande.

 20. Skyltar 20-144 tilldelad

  Den nya upphandlingen av Skyltar 20-144 är nu utvärderad och tilldelad. Avtalsspärr råder till och med 2020-02-14. Upphandlingen är rikstäckande och indelad i två anbudsområden som utvärderats var och en för sig och avrop kommer att ske genom rangordning. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

 21. Luftfilter 20-130 tilldelad

  HBV har slutfört upphandlingen av Luftfilter 20-130 och tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudslämnare. Avtalsspärr råder till och med 2020-02-13. Upphandlingen är rikstäckande och rangordnad i samtliga anbudsområden. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 22. RFI - Badrumsmöbler

  HBV har annonserat en RFI gällande Badrumsmöbler 20-137 i syfte att samla information om produkter och tjänster som marknaden har att erbjuda inom detta upphandlingsområde. Vi vill också säkerställa att de krav vi ställer i upphandlingen är relevanta och uppfyller våra medlemmars behov. Sista svarsdag är 2020-02-10. Ansvarig inköpsstrateg är Senad Babacic.

 23. Park- och stadsmiljö annonserad

  Den nya upphandlingen av Park- och stadsmiljö 20-115 är nu annonserad. Sista anbudsdag är 2020-02-24. De efterfrågade produkterna är tilltänkta att tillgodose våra medlemmars och kunders behov av bland annat parkmöbler, cykelställ, grillar, papperskorgar och andra tillhörande varor för allmänna utomhusytor. Vi hoppas och tror att den nya upphandlingen ska bidra till att skapa trivsamma och trevliga miljöer för allmänheten att vistas i. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

 24. Hackade epostkonton

  Medarbetare på HBV har fått sina epostkonton hackade. Detta får till följd att outlook skickar ut oönskade meddelanden till alla mottagare som finns registrerade i adressboken. Om du har fått ett meddelande från någon av HBVs medarbetare, där du ombedes klicka på länkar med inloggningsuppgifter etc, klicka inte!

 25. Förlängd anbudstid - Storköksutrustning

  På grund av en uppkommen ändring av kravet gällande miljö- och kvalitetsledningssystem, har vi valt att förlänga anbudstiden till och med 2020-02-09 gällande vår annonserade upphandling av Storköksutrustning 20-126. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 26. Frågor och svar om Elmaterial och belysning

  Upphandlingen av Elmaterial och belysning 19-103 var tyvärr föremål för en överprövning som resulterade i att upphandlingen behöver göras om. Arbetet med den nya upphandlingen, 20-103, pågår för fullt och det finns fortfarande möjlighet för våra medlemmars underkunder samt externa kunder i form av upphandlande myndigheter och organisationer att anmäla sig fram till dess att den nya upphandlingen annonseras. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 27. Sista förlängningen av Avfallshanteringsprodukter del G-J

  Det rikstäckande ramavtalet Avfallshanteringsprodukter 17-113 del G-J förlängs och gäller till och med 2021-04-10. Därmed har HBV utnyttjat sista möjlighet till förlängning och avtalet kan ej förlängas ytterligare. Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

 28. Tekniskt fel gällande fakturering åtgärdat

  Det tekniska fel gällande HBVs fakturering som uppstod den 21 januari berodde på att en tjänsteleverantör till några av våra avtalsleverantörer, styrt om sitt fakturaflöde från samtrafiksavtal till Peppol utan att göra anpassningar för HBVs genomfakturering. Detta fel är nu avhjälpt och faktureringen fungerar återigen som den ska.

 29. Ingen ny upphandling av Gasspisar

  HBV har beslutat att inte göra någon ny upphandling av gasspisar när befintligt ramavtal Gasspisar 16-109 löper ut 2020-03-31. Endast ett fåtal medlemsbolag i Stockholmsregionen nyttjar detta ramavtal i dagsläget. Därför känns det mer motiverat att lägga resurser på att utveckla andra ramavtalsområden som ger större värde för fler medlemsbolag. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

 30. Skyltar annonserad

  En ny upphandling av Skyltar 20-144 är nu annonserad och sista anbudsdag är 2020-01-30. Den omfattar leverans och montage av inomhus- och utomhusskyltar och är indelad i två anbudsområden. Samtliga anbudsområden är rikstäckande och utvärderas var och en för sig. Avtal kommer att tecknas med tre leverantörer per anbudsområde. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

 31. Säkra din plats på Hållbara dagar!

  Varmt välkommen till HBV-träffen Hållbara dagar, den 9-10 mars på Quality Hotel Globe i Stockholm. Kom och lyssna till intressanta föreläsningar med fokus på energi, miljö och hållbarhet och ta chansen att träffa några av HBVs avtalsleverantörer som finns på plats och visar sina mest klimatsmarta produkter. Träffen vänder sig till dig som arbetar med förvaltning, drift, inköp, entreprenadfrågor, teknik och byggprojekt. Anmäl dig senast 28 februari!

 32. Torsås kommun ny medlem

  Idag välkomnar vi Torsås kommun som ny medlem i HBV. Torsås kommun ligger i Småland och är Kalmar läns sydligaste kommun och den gränsar till kommunerna Kalmar, Emmaboda och Karlskrona. Tillsammans består vi nu av 363 medlemmar!

 33. Hörbybostäder ny medlem

  Vi välkomnar Hörbybostäder som ny medlem i HBV och tillsammans består vi nu av 362 medlemmar. Hörbybostäder ligger i Hörby kommun som ligger i Skåne län. Kommunen gränsar till Eslöv, Höör, Hässleholm, Kristianstad, Tomelilla och Sjöbo. Välkomna!

 34. Remiss - Elmaterial och belysning

  HBV har nyligen annonserat en remissrunda inför den kommande upphandlingen av Elmaterial och belysning. Fram till och med 2020-01-24 tar vi tacksamt emot kommentarer och synpunkter på upphandlingsunderlaget gällande kravformuleringar, utvärderingsmodeller, leveransvillkor etc.

 35. Nytt ramavtal Tak och takrenoveringar

  I december slutförde HBV upphandlingen av Tak och takrenoveringar 19-160 och det nya ramavtalet började gälla 1 januari 2020. Produkter som omfattas är tak och takrenoveringar för låglutande tak och helhetslösningar med materiel och installationstjänster för att täta, skydda och bevara byggnadens tak. Möjlighet till serviceavtal finns. Ansvarig inköpsstrateg är Senad Babacic.

 36. Nytt ramavtal Tvättstugeutrustning - Service och installation

  Från och med 2020-01-01 finns ett nytt ramavtal för Tvättstugeutrustning - Service och installation 20-183 klart för avrop. Det nya ramavtalet omfattar service och installation av tvättstugeutrustning och är geografiskt indelat i 40 olika ramavtalsområden. I varje avtalsområde, där anbud inkom, har avtal tecknats med max tre antagna leverantörer. Rangordning i respektive region finns presenterad i HBVs avtalskatalog.

 37. Årsbeskeden är utskickade

  Torsdag den 9 januari, skickade vi ut årsbeskeden till våra medlemmar. Årsbeskeden innehåller, utöver information om föregående års omsättning, även information om innestående återbäring med mera. Slutgiltigt besked om återbäring för 2019 kommer först efter vår föreningsstämma den 13 maj.

 38. Finpångs kommun ny medlem

  Vi välkomnar Finspångs kommun som ny medlem i HBV. Finspång ligger i landskapet Östergötland och tillhör även länet med samma namn. Grannkommunerna är Norrköping, Motala, Linköping, Hallsberg, Örebro, Vingåker och Katrineholm. Tillsammans är vi nu 361 medlemmar!

 39. Park- och stadsmiljö 20-115

  Kategorin Park- och stadsmiljö är ett område som påverkar människors dagliga liv på många sätt. Den nya upphandlingen av Park- och stadsmiljö 20-115 kommer att ersätta befintligt ramavtal Park- och lekplatsutrustning - del B Parkutrustning 16-114 som är giltigt till och med 2020-03-31. Sista anmälningsdag för externa kunder att anmäla sig till denna upphandling är 2020-01-17. HBVs medlemsbolag är avropsberättigade per automatik. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

 40. Ny upphandling Elmaterial och belysning

  Arbetet med en ny upphandling av Elmaterial och belysning 20-103 har nu påbörjats. Övriga kunder, såsom medlemmars underkunder samt externa kunder i form av upphandlande myndigheter och organisationer har nu möjlighet att anmäla sig till den nya upphandlingen till och med 2020-01-25. HBVs medlemsbolag är avropsberättigade per automatik.

 41. Nytt ramavtal Tak och takrenoveringar klart

  Nu har HBV slutfört upphandlingen av Tak och takrenoveringar 19-160 och ett nytt värdeskapande ramavtal med förmånliga priser finns klart för avrop från och med 2020-01-01. Produkter som omfattas är tak och takrenoveringar för låglutande tak och helhetslösningar med materiel och installationstjänster för att täta, skydda och bevara byggnadens tak. Möjlighet till serviceavtal finns. Ansvarig inköpsstrateg är Senad Babacic.

 42. Nytt ramavtal Brandskydd delvis klart

  HBV har delvis slutfört den nya upphandlingen av Brandskydd 20-120. Upphandlingen består av åtta anbudsområden, varav sex nu är föremål för överprövning. Produkter som omfattas är produkter och tjänster avseende brandredskap, utbildningar och konsulttjänster inom brandskydd samt brandvarnare och filtar. Avrop sker genom rangordning. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 43. Garageportar förlängs

  Befintligt ramavtal för Garageportar 17-129 förlängs och gäller till och med 2021-01-31. Därmed har HBV utnyttjat sista möjligheten till förlängning. Produkter som omfattas är leverans av garageportar (vipportar, takskjutportar, slagportar och industriportar) inklusive montage. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

 44. Storköksutrustning annonserad

  Nu är den nya upphandlingen av Storköksutrustning 20-126 annonserad. Sista anbudsdag är 2020-01-29. Upphandlingen omfattar både varuköp av storköksutrustning samt tjänster avseende service och installation. Varor inom storköksutrustning omfattar kategorierna kyl- och frysförvaring, diskutrustning och rengöring samt beredning och tillagning. Tjänster inom detta ramavtal omfattar service och installation av storköksutrustning.

 45. God Jul och Gott Nytt År

  Istället för att skicka julkort skänker HBV en gåva till Läkare utan Gränsers verksamhet. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation med hela världen som arbetsfält.

 46. RFI - Fönster trä/aluminium samt trä

  HBV har nu annonserat en RFI (Request For Information) inför den kommande upphandlingen av Fönster trä/aluminium samt trä 20-141. Leverantörer och övriga intressenter ombedes bidra med sin kunskap och erfarenhet till denna RFI senast 2020-01-07. Syftet är att samla information inom detta upphandlingsområde och uppnå en utökad kunskap om vad marknaden kan erbjuda utifrån våra medlemmars och kunders önskemål och behov. Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

 47. Ny tilldelning Tak och takrenoveringar

  Ett nytt tilldelningsbeslut har nu skickats ut avseende upphandlingen av Tak och takrenoveringar 19-160. Avtalsspärr råder till och med 2019-12-19. Upphandlingen omfattar tak och takrenoveringar för låglutande tak och helhetslösningar med materiel och installationstjänster för att täta, skydda och bevara byggnadens tak. Möjlighet till serviceavtal finns. Ansvarig inköpsstrateg är Senad Babacic.

 48. Nytt nummer av HBV-Magasinet

  Nu har det fjärde numret av HBV-Magasinet kommit. Här hittar du aktuell information om våra avtal och upphandlingar. Temat för numret är Hållbara samarbeten och vi berättar bland annat om hur vi tillsammans med Byggvarubedömningen, Sustainable Innovation och Upphandlingsmyndigheten försöker utveckla framtidens hållbara affärer för våra medlemmar. Trevlig läsning!

 49. Upphandlingen av Elmaterial och belysning görs om

  Kammarrätten har nu meddelat att HBV inte fått något prövningstillstånd avseende överklagande av Förvaltningsrättens dom gällande Elmaterial och belysning 19-103. Detta medför att HBV kommer att göra om upphandlingen. Befintliga avtal för Elmaterial och belysning 15-103 gäller till och med 2020-02-28. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 50. Planerad störning i fakturaflödet

  Den 12 december, kommer vi uppgradera vårt ekonomisystem och vi kommer även byta ut vår server. Vi vill informera alla kunder och leverantörer om att detta kan medföra störningar i fakturaflödet.

  Vid eventuella frågor kontakta oss på 08-556 765 00 eller info@hbv.se.

 51. Ny upphandling av Skyltar

  HBV kommer inom kort annonsera en ny upphandling av Skyltar 20-144. Upphandlingen är indelad i två anbudsområden; inomhusskyltar (exempelvis namntavlor, anslagstavlor och informationstavlor) samt utomhusskyltar (exempelvis parkerings- och trafikskyltar). Varje anbudsområde är rikstäckande och utvärderas var för sig. Ramavtal kommer att ingås med tre leverantörer per anbudsområde. Planerad avtalsstart är 2020-03-01.

 52. Nominera årets Hållbarhetsleverantör 2019

  Många leverantörer har under året varit framgångsrika i sina hållbarhetsarbeten. HBVs pris är ämnat att lyfta fram detta viktiga arbete. Under HBVs Hållbara dagar nästa år den 9-10 mars kommer vi att avslöja vilken leverantör som kammar hem titeln Årets Hållbarhetsleverantör. Nominering är härmed öppen!

 53. Solceller till sommaren

  Vid en träff mellan HBV och flera av de leverantörer som kvalificerat sig för DIS-upphandlingen gällande solenergi framkom att många redan börjat fylla sina orderböcker för nästa år. Avropsberättigade medlemmar som redan vet att de under 2020 kommer att satsa på en eller flera solcellsanläggningar rekommenderas att i god tid anmäla till HBV att de vill ta emot anbud.

 54. Nytt ramavtal Tvättstugeutrustning - Service och installation

  Från och med 2020-01-01 finns ett nytt ramavtal för Tvättstugeutrustning - Service och installation 20-183 klart för avrop. Det nya ramavtalet omfattar service och installation av tvättstugeutrustning och är geografiskt indelat i 40 olika ramavtalsområden. I varje avtalsområde, där anbud inkom, har avtal tecknats med max tre antagna leverantörer. Rangordning i respektive region kommer att presenteras i HBVs avtalskatalog så snart ramavtalet börjar gälla.

 55. RFI - Köksförnyelse

  Vår kommande upphandling av Köksförnyelse 20-140 är nu ute på remiss (RFI - Request For Information). Resultatet av denna RFI samt den enkät som tidigare skickats ut till våra medlemsbolag, kommer att påverka utformningen av upphandlingen som HBV har för avsikt att annonsera under februari 2020. Leverantörer och övriga intressenter har möjlighet ombedes bidra med sin kunskap och erfarenhet till denna RFI senast 2019-12-15.

 56. RFI - Städmaterial och hygienprodukter

  Var med och påverka vår kommande upphandling av Städmaterial och hygienartiklar genom att svara på den RFI som nu finns annonserad. Sista svarsdag är 2019-12-11. Produkter som kommer att omfattas av denna upphandling är exempelvis torkpapper, städkemikalier, städredskap med tillbehör, handhygien, påsar, säckar, städvagnar, dispenser och hållare, handskar och första hjälpen. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 57. Nacka kommun ny medlem

  Vi välkomnar Nacka kommun som ny medlem i HBV. Nacka ligger i Stockholms län och är huvudsakligen belägen i de nordöstra delarna av Södermanland. Grannkommunerna är Lidingö, Stockholm, Tyresö, Vaxholm samt Värmdö. Tillsammans består vi nu av 360 medlemsbolag!

 58. Brandskydd 20-120 tilldelad

  Utvärderingen av den nya upphandlingen av Brandskydd 20-120 är nu klar och tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare. Avtalsspärr råder till och med 2019-11-29. Avtal kan därefter tecknas om ingen ansökan om överprövning inkommer till Förvaltningsrätten. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 59. Luftfilter annonserad på nytt

  HBV har nu korrigerat de otydligheter som fanns i upphandlingsunderlaget för Luftfilter 20-130 och annonserat på nytt. Sista anbudsdag är 2019-12-17. Produkter som omfattas är luftfilter, luftrenare, hyra av luftrenare samt mätning och analys av inomhusluftkvalitet. Avrop kommer att ske genom rangordning och upphandlingen är rikstäckande. Planerad avtalsstart är början av februari 2020.

 60. Nya ramavtalet Tvättstugeutrustning - Service och installation

  Arbetet med att utvärdera inkomna anbud i det kommande ramavtalet avseende Tvättstugeutrustning - Service och installation 20-183 pågår för fullt. För att skapa största möjliga värde för våra medlemmar och kunder har vi valt att dela in det nya ramavtalet i 40 olika avtalsområden. Planerad avtalsstart är 2020-01-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan dock maximalt bli fyra år. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 61. Sustainable Innovation på besök

  Idag den 15 november har vi haft besök av Sustainable Innovations styrelse på vårt kontor i Globen. Det är alltid lika trevligt att träffa våra samarbetspartner i givande diskussioner om hur vi kan utveckla den goda offentliga affären tillsammans.

 62. Uppsalahem vinner Årets Inköpsprestation 2018

  På Upphandlingsdagen den 17 oktober presenterades att Uppsalahem stod som vinnare av priset "Årets Inköpsprestation 2018". Tyvärr hade ingen av dom möjlighet att delta denna dag. Istället begav sig en delegation från HBV till Uppsalahems huvudkontor för att lämna över priset och bjuda personalen på tårta. Det var ett glatt gäng som tog emot, med Beatrice Nordling (verksamhetsutvecklare) och Annelie Aalto (inköpsansvarig) i spetsen.

 63. RFI Storköksutrustning

  Vår kommande upphandling av Storköksutrustning 20-126 är nu ute på remiss (RFI - Request For Information) i syfte att kvalitetssäkra det underlag som HBV har för avsikt att annonsera under december 2019. Upphandlingen omfattar storköksutrustning med tillkommande installation och service och leverantörer och övriga intressenter ombedes bidra med sin kunskap och erfarenhet till denna RFI senast 2019-11-22. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 64. Upphandlingen av Luftfilter avbryts

  Under annonseringsfasen av Luftfilter 20-130 har det framkommit att det funnits otydligheter i prisbilagan och energiberäkningen. HBV har därför beslutat att avbryta upphandlingen och korrigera upphandlingsdokumenten. Därefter kommer HBV att annonsera upphandlingen på nytt inom kort. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 65. Ny upphandling av Storköksutrustning

  HBV har nu påbörjat den nya upphandlingen av Storköksutrustning 20-126. Upphandlingen är indelad i två delar. Anbudsområdet ”Storköksutrustning” omfattar storköksutrustning med och utan installation. Produkter som omfattas är kyl- och frysförvaring, diskutrustning, varmkök och varmhållning samt beredning och tillagning. För detta anbudsområde kommer ramavtal att ingås med fem leverantörer i rangordning.

 66. Nytt namn på Upphandlingsavdelningen

  Från och med den 1 november byter upphandlingsavdelningen namn till inköpsavdelningen. I samband med namnbytet kommer även våra upphandlares och upphandlingskonsulters titlar att ändras till inköpsstrateger. Syftet med namnbytet är att det i större utsträckning ska spegla hela den inköpsprocess HBV arbetar utifrån.

 67. IMD-produkter förlängs

  Ramavtalet för IMD-produkter 17-145 förlängs och gäller till och med 2020-12-31. Därefter har HBV option på ytterligare förlängning, max ett år. Det är ett rikstäckande ramavtal som omfattar vattenmätare, elmätare, värmemängdsmätare, temperaturgivare, insamlingsenheter samt centralt system för mätinsamling som webbtjänst.

 68. Trevlig allhelgonahelg!

  Den 1 november har kontoret och växeln öppet mellan kl 08:00-12:00. Måndag den 4 november har vi öppet som vanligt igen. Trevlig allhelgonahelg!

 69. HBV överklagar dom - Elmaterial och belysning

  HBV har, efter analys av domen avseende upphandlingen av Elmaterial och belysning 19-103 från Förvaltningsrätten, beslutat driva processen vidare genom att ansöka om prövningstillstånd hos Kammarrätten för att överklaga domen. Processen med att överklaga domen kan komma att ta cirka sex månader.

 70. Effektiva och Hållbara Beställningar i Stockholm och Karlstad

  Nu fortsätter vi vår resa genom Sverige med HBV-träffen Effektiva och Hållbara Beställningar. En träff där vi resonerar kring hur vi gemensamt kan effektivisera beställningsprocessen och på så sätt skapa en enkel och smidig hantering. Vi hälsar våra medlemmar och kunder välkomna till Stockholm den 29 november och Karlstad den 3 december.

 71. Innovationer i fokus på Upphandlingsdagen

  Som brukligt var det tätt i bänkraderna då HBV den 17 oktober anordnade årets upplaga av Upphandlingsdagen i World Trade Center, mitt i centrala Stockholm. Det blev en fullmatad dag med en rad intressanta föreläsningar. Dagen inleddes med att HBVs VD Johan Almesjö hälsade alla välkomna innan han bjöd upp Ola Kroon, chef för Upphandlingsavdelningen, för att berätta om vad HBV har på gång just nu.

 72. Elmaterial och belysning - dom meddelad

  Nu har domen i överprövningen av upphandlingen Elmaterial och belysning 19-103 kommit från Förvaltningsrätten. Avgörandet från domstolen gick emot HBV och dess medlemsbolag och domslutet blev att upphandlingen måste göras om. Den valda strategin att hänvisa till en branschomfattande hemsida för elprodukter, vilken användes till bedömning av likvärdigheten av offererade produkter, var enligt domstolen i dess utformning inte fulländad.

 73. HBV fick Hållbarhetspriset Årets prestation!

  Den 17 oktober genomfördes den första av Visma Commerces två användardagar på Norra Latin i Stockholm. Dagen avslutades med en prisutdelning där HBV tilldelades Hållbarhetspriset Årets prestation!

 74. Svårt att nå oss via epost!

  I början av veckan var det svårt att nå oss via epost. Detta berodde på stora driftstörningar på vår server. Problemet är nu löst men det kan vara så att epost som har skickats till oss, inte har nått fram. Har du skickat ett meddelande till oss och inte fått återkoppling ber vi dig att skicka om ditt meddelande, då risken finns att det inte har kommit fram som det ska. Vi beklagar detta och jobbar för att det inte ska ske igen!

 75. Park- och lekplatsutrustning Del A förlängs

  HBV förlänger ramavtalet för Park- och lekplatsutrustning del A - Lekplatsutrustning 16-114 till och med 2020-11-30. Därmed är sista möjligheten till förlängning utnyttjad och ramavtalet kan inte förlängas ytterligare. Produkter som omfattas av detta ramavtal är produkter för lekplatser för små och större barn samt parkmöbler. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 76. RFI Park- och stadsmiljö

  En RFI (Request For Information) inför den kommande upphandlingen av Park- och stadsmiljö 20-115 är nu annonserad. Alla synpunkter tas tacksamt emot till och med 2019-10-21. I denna RFI ställer vi frågor om bland annat indelning av olika anbudsområden, geografisk täckning av avtalet och vilka typer av produkter som ska framhävas inom respektive område samt frågeställningar gällande miljökrav på transporter. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 77. Vitvaror del A förlängs

  HBV har beslutat att förlänga det rikstäckande ramavtalet för Vitvaror del A 15-101 till och med 2021-01-20. Därmed är sista möjligheten till förlängning utnyttjad och ramavtalet kan ej förlängas ytterligare. Ramavtalet är rangordnat och omfattar produkter såsom spis, kyl/frys, frys, kyl, spishäll, inbyggnadsugn, tvätt, tork och överskåp. Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

 78. Brandskydd annonserad

  Nu är upphandlingen av Brandskydd 20-120 annonserad. Sista anbudsdag är 2019-11-08. Upphandlingen är indelad i åtta anbudsområden som utvärderas var för sig. Avtal kommer att tecknas med max tre leverantörer per anbudsområde. Avrop sker genom rangordning. Planerad avtalsstart 2020-01-01. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

 79. Luftfilter annonserad

  Det har blivit dags att förnya ramavtalet avseende Luftfilter och den nya upphandlingen, 20-130, är nu annonserad. Sista anbudsdag är 2019-11-10. Produkter som omfattas är luftfilter, luftrenare, hyra av luftrenare samt mätning och analys av inomhusluftkvalitet. Avrop kommer att ske genom rangordning och upphandlingen är rikstäckande. Planerad avtalsstart är 2020-01-01. Ansvarig upphandlare är Helena Kuusisto.

 80. Viktigt med rätt kundnummer hos IKEA

  Det är viktigt att använda rätt kundnummer när man avropar från HBVs avtal med IKEA på ramavtalet Möbler och heminredning 17-135. Använder man ett gammalt, som man haft sedan tidigare, kan detta kundnummer inte härledas till HBVs avtal och det skapar då problem vid exempelvis fakturering.

 81. Trädgårdsmaterial, växter och anläggningsmaterial annonserad

  Vår upphandlingskonsult Adam Anstrin har nu annonserat upphandlingen Trädgårdsmaterial, växter och anläggningsmaterial 20-117. Sista anbudsdag är 2019-10-22. Efter önskemål från våra medlemmar och övriga kunder är den nya upphandlingen, som kommer att ersätta befintligt ramavtal för Trädgårdsprodukter 16-117, geografiskt indelad i Sveriges 21 län.

 82. Tak och takrenoveringar annonserad

  Nu är upphandlingen av det nya ramavtalsområdet Tak och Takrenoveringar 19-160 annonserad. Sista anbudsdag är 2019-10-23. Produkter som kommer att omfattas är tak och takrenoveringar för låglutande tak samt helhetslösningar med materiel och installationstjänster för att täta, skydda och bevara byggnadens tak. Möjlighet att teckna serviceavtal kommer också att finnas. Ansvarig upphandlare är Senad Babacic.

 83. Saknar ni anbud på Pellets?

  Några av HBVs medlemmar som avropat på HBVs DIS Pellets 18-150 inför uppvärmningssäsong 2019/2020, har inte fått några anbud i sina specifika upphandlingar. Indikationer från leverantörer pekar på att det för närvarande råder brist på pellets, och att leverantörerna därför har begränsad kapacitet att leverera pellets utöver sina befintliga leveransavtal.

 84. Nytt nummer av HBV-Magasinet ute


  Nu har det tredje numret av HBV-magasinet för 2019 kommit. Där hittar du aktuell information om våra avtal och pågående upphandlingar.

 85. Måleriprodukter 17-124 förlängs

  HBV förlänger giltighetstiden för ramavtalet gällande Måleriprodukter, tapeter och måleriredskap till och med 2021-01-31. Avtalet är indelat i två anbudsområden där anbudsområde A är rikstäckande rangordnat och anbudsområde B är rangordnat per län. Produkter som omfattas är exempelvis måleriprodukter inklusive brytning av färg samt tapeter och måleriredskap.

 86. Tvättstugeutrustning - Service och installation annonserad

  Nu är den nya fristående upphandlingen av Tvättstugeutrustning - Service och installation 20-183 annonserad. Sista anbudsdag är 2019-10-06. Upphandlingen är rangordnad och indelad i 40 anbudsområden som utvärderas var för sig. Ramavtal kommer att tecknas med tre leverantörer per anbudsområde. Planerad avtalsstart är 2020-01-01. Ansvarig upphandlare är Elin Erwid.

 87. Kostnadsfritt konto hos Byggvarubedömningen

  HBVs och Byggvarubedömningens samarbetsavtal erbjuder alla HBVs medlemmar ett kostnadsfritt konto hos Byggvarubedömningen. Via detta konto får du som medlem tillgång till Byggvarubedömningens databas över alla bedömda produkter.Varje medlemsbolag har rätt till ett konto utan kostnad. Kontot är personligt.

 88. Samhällsnytta ger nöjda medarbetare!

  Interna karriärmöjligheter, bra kompetensutveckling, korta beslutsvägar, tydliga chefer och inte minst att man skapar samhällsnytta är några av de faktorer som gör att HBV får höga poäng i sina medarbetarenkäter.

  – Jag har jobbat med HR i 40 år och tvivlat på att den ideala arbetsplatsen där alla är trevliga och engagerade verkligen existerar, men här på HBV tycker jag mig ha hittat den, säger HR-konsulten Anna-Lena Lehto.

 89. Avloppsspolning och slamsugning - nytt ramavtal klart

  Den 1 oktober 2019 börjar det nya ramavtalet Avloppsspolning och slamsugning 19-167 att gälla. Ingen ansökan om överprövning inkom till Förvaltningsrätten efter utskickat tilldelningsbeslut och därmed kan avtal tecknas med antagna leverantörer. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

 90. Brandskydd förlängs

  Det rikstäckande ramavtalet för Brandskydd 15-120 förlängs till och med 2019-12-31. Produkter som omfattas är brandskyddsprodukter och brandskyddstjänster. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

 91. Stängt för utbildning

  Onsdagen den 28 augusti samt torsdagen den 29 augusti, stänger HBVs kontor för utbildning. Vi öppnar växeln igen fredagen den 30 augusti kl 08.00. Söker du en viss person går det bra att skicka epost.

 92. Ny upphandling av Luftfilter

  Vår upphandlare Helena Kuusisto har påbörjat den nya upphandlingen av Luftfilter 20-130 med planerad avtalsstart 2020-01-01. Produkter som omfattas inom detta ramavtal är filter till ventilationsanläggningar, luftfilter, luftrenare samt mätning och analys av kvalitén på inomhusluft. Sista anmälningsdag för icke medlemmar är 2019-09-01.

 93. Ny upphandling av trädgårdsmaterial, växter och anläggningsmaterial

  HBV planerar att genomföra en ny upphandling av Trädgårdsmaterial, växter och anläggningsmaterial 20-117. Den nya upphandlingen kommer att ersätta det tidigare ramavtalet Trädgårdsprodukter 16-117. Anmälan till den nya upphandlingen pågår till och med 2019-09-06 för externa kunder och annonsering planeras under hösten. Våra medlemsbolag är avropsberättigade per automatik. Ansvarig upphandlare är Adam Anstrin.

 94. Ny avtalskatalog ute nu!

  Nu är den lanserad! Ett klick på den gröna knappen "AVTAL" här på vår hemsida leder nu direkt in till vår nya avtalskatalog i Visma TendSign. En ny struktur kommer att göra det lättare att hitta rätt avtal och nyheter inom avtalet uppdateras i realtid. Genom att välja att prenumerera på de ramavtal du tycker är extra intressanta, får du en avisering så snart det sker en uppdatering inom ramavtalet. Vi hoppas att den nya avtalskatalogen ska skapa stort mervärde för dig som medlem, kund och leverantör.

 95. Liwa Färg i konkurs

  Det kommer att ske uppdateringar inom ramavtalet Måleriprodukter 17-124 på grund av att Liwa Färg AB försatts i konkurs. Detta innebär att det inte går att handla av dem längre och att de leverantörer som är rangordnade efter Liwa Färg AB tar Liwas plats i rangordningen. I övrigt löper ramavtalet på som tidigare. Frågor besvaras av ansvarig upphandlare Adam Anstrin.

 96. Tak och takrenoveringar

  Tak och takrenoveringar 19-160 är ett nytt ramavtalsområde som annonseras inom kort. Den omfattar låglutande tak samt omläggningar och takreparationer med tillhörande arbeten. Avtalet kommer att vara rikstäckande och blir regionsindelat i landets 21 län. Entreprenadform enligt ABT06. Ansvarig upphandlare är Senad Babacic.

 97. Fönster trä/aluminium samt trä sista förlängningen

  HBV har valt att förlänga ramavtalet avseende Fönster trä/aluminium samt trä 16-141 till och med 2020-09-30. Därmed har sista möjligheten till förlängning utnyttjats och ramavtalet kan ej förlängas ytterligare. Ansvarig upphandlare är Pia Söderström.

 98. Nya medlemmar under sommaren

  Under sommaren har vi förstärkts med tre nya tillskott så vi välkomnar Gavlefastigheter, Järfälla kommun och Lokalfastigheter i Sundbyberg som nya medlemmar i HBV. Gavlefastigheter ligger i Gävle som ligger i Gävleborgs län. Både Järfälla kommun och Lokalfastigheter i Sundbyberg ligger i de södra delarna av Uppland i Stockholms län. Tillsammans består vi nu av 359 medlemsbolag!

 99. Förlängning av Avfallshanteringsprodukter del A-F

  Det rikstäckande ramavtalet avseende Avfallshanteringsprodukter 17-113, del A-F förlängs och gäller till och med 2020-09-14 med möjlighet till ytterligare förlängning. Ansvarig upphandlare är Pia Söderström.

 100. Tvättmedelsdosering sista förlängningen

  Det rikstäckande ramavtalet gällande Tvättmedelsdosering 16-154 förlängs och gäller till och med 2020-11-30. HBV har därmed utnyttjat sista möjligheten till förlängning och ramavtalet kan ej förlängas ytterligare. Produkter som omfattas är doseringsutrustning med eller utan installation för tvättmaskiner i flerbostadshus (tvättstugor). Ansvarig upphandlare är Sara Björkman.

Uppdaterad 2020-01-31