HBV-Magasinet

HBV-Magasinet ges ut fyra nummer per år. Sedan en tid tillbaka har tidningen nytt djup och bredd i innehållet och ny form. I HBV-Magasinet kan du läsa om nya avtal och leverantörer, pågående upphandlingar och vad som händer hos våra medlemsbolag.

 I senaste numret:

TEMA Hållbara samarbeten

 - Inköpsprocessen

 - Rapport från Upphandlingsdagen den 17 oktober

 - Fabrikat eller likvärdigt?

 - Lyckade träffar i Lycksele, Stockholm och Karlstad

 - Nominera Årets Hållbarhetsleverantör 2019

 - Hållbara partnerskap

 - Riket runt

 - Avtalsnyheter

 

Är du intressad av att annonsera i tidningen är du välkommen att boka din annons via epost annons@thefactoryofdesign.se eller
telefon 08-610 06 33.

Uppdaterad 2020-01-20