HBV-Magasinet

HBV-Magasinet ges ut fyra nummer per år. Sedan en tid tillbaka har tidningen nytt djup och bredd i innehållet och ny form. I HBV-Magasinet kan du läsa om nya avtal och leverantörer, pågående upphandlingar och vad som händer hos våra medlemsbolag.

 I senaste numret:

TEMA Trepartsavtal

 - Vallonbygden skriver in trepartsavtal i nästan alla upphandlingar

 - ÖBO har upptäckt fördelarna med trepartsavtal vid nyproduktion

 - Vi möts igen på Offentliga Affärer och HBV Inköpsdag

 - Lär känna våra nya kollegor

 - Höstens digitala träffar

 - Ett förenklat upphandlingsregelverk

 - Riket runt

 - Avtalsnyheter

 

Som antagen HBV-leverantör inom något av våra ramavtal eller våra DIS, har du rätt att annonsera i HBV-Magasinet. 

Är du intressad av att annonsera i tidningen är du välkommen att boka din annons via epost annons@thefactoryofdesign.se
eller telefon 08-610 06 33.

Uppdaterad 2021-09-15