Annonserad upphandling av Lekplats- och sportutrustning

Vår nya upphandling av Lekplats- och sportutrustning 20-114 vill erbjuda våra medlemmar och andra upphandlande myndigheter utrustning som stimulerar en utvecklande lekupplevelse för både små och stora barn. Nu är den annonserad och sista anbudsdag är 2020-10-17. Planerad avtalsstart är 2020-12-01. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman

Omfattning

Upphandlingen av Lekplats- och sportutrustning 20-114 omfattar säkra, hållbara och miljömedvetna produkter såsom klätterställningar, rutschkanor, utegym, konstgräs och fallskydd och består av följande anbudsområden:

A - Lekplatsutrustning
B - Sportutrustning
C - Fallskyddsutrustning
D - Konstgräs

Montage av vara offereras med timpris och är geografiskt indelat enligt nedan:

Norra Norrland: 
Härjedalen, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten.

Södra Norrland:
Gästrikland, Hälsingland och Medelpad.

Svealand:
Södermanland, Uppland, Västmanland, Närke, Värmland och Dalarna.

Götaland:
Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Västergötland, Dalsland och Bohuslän.

Avropsmodell är rangordning för avrop upp till 500.000 SEK. För avrop om 500.000 SEK eller mer gäller förnyad konkurrensutsättning.

Ramavtal kommer att ingås med tre leverantörer per anbudsområde. Dock gäller att färre leverantörer kan antas om färre än tre anbudsgivare lämnar anbud eller färre än tre anbud uppfyller ställda krav.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2020-12-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år.

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av Emma Hedman.

Uppdaterad 2020-09-22

Kontakt