Annonsering av Köks- och förvaringslösningar senareläggs

Ramavtalet Köks- och inredningssnickerier omsätter årligen drygt 225 miljoner kronor och är ett mycket viktigt avtal för HBVs medlemmar. Inför den kommande avtalsperioden har vi valt att ändra namnet till Köks- och förvaringslösningar 20-140, för att bättre återspegla upphandlingens fokus på produkter. Det är viktigt för oss på HBV att upphandlingsdokumenten är väl genomarbetade för att addera största möjliga värde för våra medlemmars och kunders verksamheter. Detta arbete har tagit längre tid än beräknat, vilket har resulterat i att annonseringen är framflyttad till slutet av juni.

Det innebär i sin tur att sista anbudsdag blir i slutet av augusti. ”Frågor och svar ” kommer vara öppet under augusti.

Befintligt ramavtal Köks- och inredningssnickerier 16-140 är förlängt till och med 2020-12-31. HBV har därefter möjlighet till ytterligare förlängning om så skulle behövas.

Omfattning

Köks- och förvaringslösningar 20-140 kommer att ersätta befintligt ramavtal Köksförnyelse och inredningssnickerier 16-140. Det nya namnet återspeglar bättre det nya avtalets fokus på produkterna. Upphandlingen kommer att delas in i fyra olika anbudsområden utifrån typ av lucka.

  • lackat
  • laminerat
  • folierat
  • fanér
  • massivt

Det kommer att vara möjligt att avropa inklusive eller exklusive måttagning och montage. Övriga produkter som kommer ingå i respektive anbudsområde är till exempel gångjärn, handtag, skåpinredningar, bänkskivor, stommar, diskbänksbeslag m.m.

Möjlighet till trepartsavtal kommer att finnas.

Avtalsstart

Planerad avtalsstart är 2021-01-01. 

Kontakt

Ansvarig inköpsstrateg är Bengt Tibäck. 

Uppdaterad 2020-06-08

Kontakt