Avtalsstart för Städmaterial och hygienprodukter

AllOffice Nordic AB blev antagen som enda leverantör i HBVs rikstäckande ramavtal för Städmaterial och hygienprodukter 20-108. Avtalet gäller från och med den 1 september. Med en vässad varukorg, baserad på våra medlemmars och kunders behov av miljömedvetna produkter inom detta avtalsområde kan vi erbjuda ännu en avtalsperiod med konkurrenskraftiga priser. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

Omfattning

Det nya ramavtalet ställer betydligt högre miljökrav på både produkterna som sådana och transporten till medlemmar och kunder jämfört med föregående avtal. Leverans ska nu ske på en fast leveransdag, överenskommen mellan leverantör och kund för att minska antalet transporter och på så sätt minska miljöpåverkan. Engångsprodukter av plast är också borttaget ur sortimentet i enlighet med EU:s engångsplastdirektiv som börjar gälla 2021.

Ramavtalet omfattar leverans av städmaterial och hygienprodukter. I avtalet ingår det även utbildning och information kring produkter och städmetoder.

Nedan specificerade produktgrupper omfattas:

Första hjälpen - t.ex. plåster, förstahjälpen stationer, blodstoppare, ögondusch
Handskar och skoskydd - t.ex. engångshandskar, skyddshandskar, bomullshandskar, skoskydd
Kemiska produkter - t.ex. maskindiskmedel, rengöringsmedel, golvvårdsvax, kalkborttagning, fönsterputs, golvpolish, tvättmedel
Mjukpapper - t.ex. pappershanddukar, toalettpapper, dispenser
Personlig hygien - t.ex. tvål, handdesinfektion, hudlotion, dispenser
Påsar och säckar - t.ex. sopsäckar, papperskorgspåsar, sanitetspåsar
Servering - t.ex. engångsprodukter så som servetter, glas, bestick, tallrikar, muggar, take away formar
Städredskap och tillbehör - t.ex. moppar, sopset, stålull, moppgarn, microfiberdukar, skaft, dammsugare, rengöringssvampar, sprayflaskor, hinkar

Avtalstid

2020-09-01 – 2022-08-31 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan dock maximalt bli fyra år, 2024-08-31.

Leveransvillkor

Vid leverans och transport gäller Incoterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid) till av beställaren anvisad plats inom hela Sverige. Samtliga leveranser ska kvitteras av beställare vid mottagandet om inget annat överenskommes med beställaren. Frakt ingår.

Expressleverans
Expressleverans kan ske om detta har överenskommits mellan beställare och leverantör. Leverantör får då ta ut en eventuell tillkommande faktisk kostnad. Avropet ska vara leverantören tillhanda senast kl 12.00 arbetsdagen före expressleverans ska ske.

Småorderavgift
En småorderavgift om 50 SEK ska tillkomma som leverantören ska lägga på fakturan om ordern understiger 250 SEK. Småorderavgift får inte tillkomma vid avhämtning/köp i fysisk butik.

Garantitid

För städredskap så som städvagnar, moppar och dammsugare gäller en garantitid på ett år. För övriga produkter där garantitid är aktuell gäller den normala garantitiden för produkten om inte parterna har överenskommit annat.

 Längre garantitider kan lämnas efter överenskommelse med beställaren.

Kontakt

Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

Uppdaterad 2020-09-01

Kontakt