Badrumsmöbler - ansökan om överprövning avslogs

handduk och tvål på ett handfat i ett badrum

Förvaltningsrätten har valt att avslå Invexa ABs ansökan om överprövning gällande HBVs upphandling av Badrumsmöbler 20-137. Nu råder avtalsspärr till och med 2020-11-05. Därefter kan HBV gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer. Det nya avtalet kan då börja gälla 2020-12-01. Ansvarig upphandlingskonsult är Stefan Fredlund.

HBV har tecknat tillfälliga förlängningsavtal med antagna leverantörer gällande befintligt ramavtal för Badrumsmöbler 16-137 till och med
2021-01-31. Det finns möjlighet för HBV att ensidigt säga upp dessa avtal med 14 dagars uppsägningstid.

Del A - Badrumsmöbler av plåt

1. Byggbeslag AB

Del B - Badrumsmöbler av högtryckslaminat

1. Byggbeslag AB
2. Skånebeslag AB

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av upphandlingskonsult Stefan Fredlund alternativt inköpsstrateg Sandra Sedig.

Uppdaterad 2020-10-28

Kontakt


  • Stefan Fredlund
    Stefan Fredlund

Kontakt