Brandskydd 20-120 A2-A7 annonserad

Upphandlingen av Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7, avser försäljning av brandredskap och kurser inom brandskydd samt tjänster avseende årskontroller, besiktningar, montering av brandredskap och utrymningsmarkering. Sista anbudsdag är 2020-06-01. Avtal kommer att tecknas med max tre leverantörer per anbudsområde och avrop kommer att ske genom rangordning. Planerad avtalsstart 2020-08-01. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Upphandlingen av Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7 var tidigare föremål för överprövning och Förvaltningsrättens dom blev att upphandlingen skulle göras om. Med anledning av detta har HBV nu justerat upphandlingsföreskrifterna och upphandlingen har nu annonserats på nytt. Sista anbudsdag är 2020-06-01.

Omfattning

Upphandlingen avser försäljning av brandredskap och kurser inom brandskydd samt tjänster avseende årskontroller, besiktningar, montering av brandredskap och utrymningsmarkering. Den är regionalt indelad i följande regioner:

A2 - Dalarna, Gävleborg, Värmland, Örebro och Västmanlands län.
A3 - Uppsala och Stockholms län och Gotland.
A4 - Västra Götalands län.
A5 - Södermanlands och Östergötlands län.
A6 - Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Hallands län.
A7 - Region Skåne samt Blekinge län.

Tillvalstjänster till Upphandlingsområde A

Montage av brandskyddsutrustning exempelvis; brandsläckare, skyltar, nödbelysning samt vägledande markering.

Utrymningsplaner/Utrymningstavlor, revidering av befintliga, framtagande av nya samt montage.

Utbildning i exempelvis; Allmän brandskyddskunskap, Heta arbeten, Egenkontrollant SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) och Släckövning.

HBV har sedan tidigare tecknat avtal för avtalsområde A1 - Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Antagna leverantörer i rangordning:

1. Securitas Sverige AB
2. Presto Brandsäkerhet AB
3. Dafo Brand AB

Avtalsområde BV är rikstäckande och omfattar försäljning av brandvarnare och brandfiltar. Nedanstående leverantörer är antagna i rangordning.

1. Dafo Brand AB
2. Deltronic AB

Ramavtal för dessa två avtalsområden började att gälla 2020-01-01. 

Avtalsstart

Planerad avtalsstart 2020-08-01.

Kontakt

Mårten Kempe.

Uppdaterad 2020-05-06

Kontakt