Brandskydd överprövad

Anbudsgivaren Brand & Industriskydd i Osby AB har ansökt om överprövning gällande HBVs upphandling av Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7. Ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten och vi inväntar nu tillfälle att få yttra oss. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.


Upphandlingen Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7, omfattar försäljning av brandredskap och kurser inom brandskydd samt tjänster avseende årskontroller, besiktningar, montering av brandredskap och utrymningsmarkering för nedan regioner:

A2 - Dalarna, Gävleborg, Värmland, Örebro och Västmanlands län.
A3 - Uppsala och Stockholms län och Gotland.
A4 - Västra Götalands län.
A5 - Södermanlands och Östergötlands län.
A6 - Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Hallands län.
A7 - Region Skåne samt Blekinge län.

Tillvalstjänster till Upphandlingsområde A:

Montage av brandskyddsutrustning exempelvis; brandsläckare, skyltar, nödbelysning samt vägledande markering.

Utrymningsplaner/Utrymningstavlor, revidering av befintliga, framtagande av nya samt montage.

Utbildning i exempelvis; Allmän brandskyddskunskap, Heta arbeten, Egenkontrollant SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) och Släckövning.

Från och med 2020-01-01 har HBV avtal inom Brandskydd för avtalsområde A1 och BV. A1 avser Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Antagna leverantörer i rangordning:

1. Securitas Sverige AB
2. Presto Brandsäkerhet AB
3. Dafo Brand AB

Avtalsområde BV är rikstäckande och omfattar försäljning av brandvarnare och brandfiltar. Nedanstående leverantörer är antagna i rangordning.

1. Dafo Brand AB
2. Deltronic AB

Kontakt

Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Uppdaterad 2020-09-08

Kontakt