Domslut för Elmaterial och belysning dröjer

Upphandlingen av Elmaterial och belysning 20-103 tilldelades i mitten av april 2020 och överprövades av leverantören Rexel Sverige AB. Ärendet ligger för närvarande fortfarande kvar hos Förvaltningsrätten. HBV har dock stora förhoppningar om att Förvaltningsrätten ska ha möjlighet att meddela dom före september månads utgång.

Från och med 1 juni 2020 upphörde all fakturering på det gamla avtalet Elmaterial och belysning 15-103. Läs mer>> 

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Jonas Löfgren.

 

Uppdaterad 2020-09-01

Kontakt