Elmaterial och belysning - ansökan om överprövning avslogs

elmaterial och verktyg och en ritning placerat på ett bord

Förvaltningsrätten väljer att avslå den ansökan om överprövning som skickats in av leverantören Rexel Sverige AB gällande HBVs upphandling av Elmaterial och belysning 20-103. HBV kommer att teckna avtal snarast möjligt med antagna leverantörer så snart avtalsspärren löper ut i början av vecka 46, under förutsättning att ingen ansökan om prövningstillstånd inkommer till Kammarrätten. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

Uppdaterad 2020-10-28

Kontakt