Elmaterial och belysning - Rexel ansöker om prövningstillstånd i Kammarrätten

Rexel Sverige AB har ansökt om prövningstillstånd hos Kammarrätten. HBV får därför inte gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer tills dess att Kammarrätten lämnar besked om ärendet kommer att godkännas för prövning eller inte. Om Kammarrätten väljer att avslå Rexel Sveriges ansökan om överprövningstillstånd, kommer HBV att kunna teckna avtal med antagna leverantörer inom en relativt snar framtid. Om Kammarrätten däremot beviljar prövningstillstånd kan rättsprocessen tyvärr komma att dra ut på tiden. I dagsläget kan vi inte ange några hålltider för hur lång tid den här processen kan komma att ta, men vi hoppas givetvis på en snabb hantering av ärendet.

Uppdaterad 2020-11-06

Kontakt