Elmaterial och belysning 20-103 överprövad

Rexel Sverige AB har ansökt om överprövning hos Förvaltningsrätten gällande upphandlingen av Elmaterial och belysning 20-103. HBV kommer nu att analysera överprövningen och därefter återkomma med en handlingsplan. Detta arbete har givetvis högsta prioritet hos oss på HBV då vår ambition är att snarast möjligt ha ett nytt avtal på plats. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

Upphandlingen av Elmaterial och belysning 20-103 omfattar exempelvis kabel, belysningsarmaturer, gatubelysningsstolpar, ljuskällor, strömbrytare, eluttag, installationsmaterial, förläggningsutrustning, datanätsmaterial, centraler, motorvärmare, laddstolpar, elvärme och tillhörande produkter.

Uppdaterad 2020-04-16

Kontakt