Elmaterial och belysning tilldelat

HBV har nu slutfört utvärderingen av den nya upphandlingen av Elmaterial och belysning 20-103. Ett tilldelningsbeslut har skickats ut till samtliga anbudsgivare och avtalsspärr råder till och med 2020-04-14. Därefter kan avtal tecknas om ingen ansökan om överprövning inkommer till Förvaltningsrätten.

Antagna leverantörer i rangordning:

1. Ahlsell Sverige AB
2. Rexel Sverige AB
3. Elektroskandia Sverige AB

Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

Uppdaterad 2020-04-03

Kontakt