EMP Storkök upphör med sin verksamhet

Electrolux Professional ABs auktoriserade återförsäljare EMP Storkök, som ansvarat för försäljning och service av Electrolux Professionals storköksutrustning i södra Sverige, har upphört med sin verksamhet. EMP Storkök var verksamma i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Kalmar län.

För de kunder som önskar få hjälp med rådgivning och inköp av storköksutrustning i dessa län, kontakta Electrolux Professional direkt.

Kontaktuppgifter försäljning:

Anders Norell
anders.norell@electroluxprofessional.com 

eller

pa.order@electroluxprofessional.com

Kontaktuppgifter förebyggandeservice/reparation:

Svensk storköksservice
Tel: 020-515200

felanmalan@3s.nu

Förteckning över Electrolux Professionals partners i Sverige:

KI-kök AB (Norrland)
Köksmiljö i Uppsala AB (Mälardalen)
Dalux AB (Stockholm)
Storköksinnovationer i Alingsås AB (Västra Götaland)
LO Professional (Gotland)


Eventuella frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto.

 

Uppdaterad 2020-09-27

Kontakt