Genomfakturering av elmaterial på gamla avtalet upphör

HBVs nya upphandling av Elmaterial och belysning 20-103 har överprövats av Rexel Sverige AB och ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten. Från och med den 1 juni 2020 kommer HBV att stoppa all fakturering på ramavtalet Elmaterial och belysning 15-103 som upphörde att gälla den 28 februari 2020 (se tidigare nyhet publicerad 29 januari 2020). Påbörjade inköpsprocesser som skett före detta datum anses därmed vara avklarade och levererade.

Avrop och fakturor enligt överenskommen leveransplan mellan medlem/kund och leverantör kan fullföljas även efter den 1 juni 2020 efter dialog med HBV.

Denna åtgärd berör följande antagna leverantörer på det gamla ramavtalet för Elmaterial och belysning 15-103:

Rexel Sverige AB
Elektroskandia Sverige AB
Ahlsell Sverige AB

Vi hoppas på en snabb rättsprocess och att vi så snart som möjligt kan ha ett nytt ramavtal på plats. 

Frågor besvaras i första hand av ansvarig inköpsstrateg Jonas Löfgren samt våra regionala affärsutvecklare.

Uppdaterad 2020-05-06