Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans 20-142

Inom kort annonseras den nya upphandlingen Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans 20-142. Den omfattar köp och leverans av sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä och vridfönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä. Våra medlemsbolag är avropsberättigade per automatik, men än finns det möjlighet ett par dagar till för externa kunder att anmäla sig till denna upphandling. Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

Upphandlingen består av fyra olika produktgrupper:

  • Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium 
  • Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä
  • Vridfönster och fönsterdörrar i trä/aluminium
  • Vridfönster och fönsterdörrar i trä/trä

Regionsindelning kommer att vara enligt följande:

  • Region Nord - Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län
  • Region Syd - Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län
  • Region Väst - Värmlands, Västra Götalands, Hallands, Jönköpings län
  • Region Öst - Västmanlands, Örebro, Gotlands, Östergötlands, Södermanlands, Uppsala och Stockholms län

Varje produktområde och region kommer att utvärderas var och en för sig och avtal kommer att tecknas med tre leverantörer.

Avropsmodell kommer att vara rangordning vid beställningar upp till 750 stycken fönster. Vid beställningar av 750 stycken fönster eller fler, tillämpas förnyad konkurrensutsättning.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2020-10-01 med en avtalstid om två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar, dock får den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar inte vara längre än maximalt fyra år.

På- och avanmälan

Senast måndag den 20 april 2020 måste på-/avanmälan vara registrerad hos HBV.

Kontakt

Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

Uppdaterad 2020-04-16