Fönsterupphandling med montage delvis klart

Upphandlingen av Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä, anbudsområde A, C och D har överprövats av leverantören Mockfjärds Fönster AB. Ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten. HBV har förlängt befintligt ramavtal, 16-141, avtalsområde A och B till och med 2020-12-31. Nytt ramavtal avseende leverans av fönster och fönsterdörrar 20-142 som avser endast leverans är klart och börjar gälla 2020-10-01. Detta nya ramavtal ersätter avtalsområdena D och E i ramavtalet 16-141. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

Upphandlingen av Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä 20-141 som är överprövat omfattar följande anbudsområden:

A1 - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/alu - region Nord
A2 - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/alu - region Syd
A3 - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/alu - region Väst
A4 - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/alu - region Öst

C1 - Vridfönster i trä/alu - region Nord
C2 - Vridfönster i trä/alu - region Syd
C3 - Vridfönster i trä/alu - region Väst
C4 - Vridfönster i trä/alu - region Öst

D1 - Vridfönster i trä/trä - region Nord
D2 - Vridfönster i trä/trä - region Syd
D3 - Vridfönster i trä/trä - region Väst
D4 - Vridfönster i trä/trä - region Öst

Nytt avtal - avtalsområde B

Anbudsområde B i upphandlingen av Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä omfattas inte av överprövningen och HBV har därför kunnat gå vidare och teckna avtal. 

Avtalsområde B omfattar leverans och montage av sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä och är regionsindelat i fyra regioner som utvärderats och tilldelats var för sig.

Region Nord: Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarna län
Region Syd: Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs län
Region Väst: Värmlands, Västra Götalands, Hallands, Jönköpings län
Region Öst: Västmanlands, Örebro, Gotlands, Östergötlands, Södermlands, Uppsala, Stockholms län

Antagna leverantörer:

B1 - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä - region Nord
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. FSN Nordfönster AB
3. Entreprenadprojekt i Täby AB

B2 - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä - region Syd
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. FSN Nordfönster AB
3. Entreprenadprojekt i Täby AB

B3 - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä - region Väst
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. FSN Nordfönster AB
3. Entreprenadprojekt i Täby AB

B4 - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä - region Öst
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. FSN Nordfönster AB
3. Entreprenadprojekt i Täby AB

Avrop understigande 300 stycken fönster och fönsterdörrar sker genom rangordning. Avrop om 300 stycken fönster eller fler sker genom förnyad konkurrensutsättning mellan avtalade leverantörer inom avtalsområdet.

Avtalstid

2020-10-01 – 2022-09-30 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlag avtalstid kan maximalt bli fyra år.

Kontakt

Vid frågor gällande denna upphandling, kontakta ansvarig inköpsstrateg Sandra Sedig eller regionansvarig affärsutvecklare Gustav Lundin.

Uppdaterad 2020-10-02

Kontakt


Kontakt


 • Gustav Lundin
  Gustav Lundin
  • Regionansvarig affärsutvecklare Väst
  • Besöksadress: Varlabergsvägen 29 Kungsbacka
  • 070-664 01 13
  • Epost