Garageportar - inga anbud

När sista anbudsdag var passerad gällande HBVs upphandling av Garageportar 21-129, hade inga anbud inkommit. Ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger kommer nu att föra dialog med leverantörer inom den aktuella marknaden och därefter göra ett omtag gällande upphandlingen. En ny upphandling kommer att annonseras inom kort. Befintligt ramavtal är giltigt till och med 2021-01-31.

Befintligt ramavtal Garageportar 17-129 är giltigt till och med 2021-01-31. Ramavtalet är indelat i fyra delar:

Del A - Vipport
Del B - Takskjutport
Del C - Slagport
Del D - Industriport

För del A, B och C gäller strikt rangordning enligt nedan om avropet inte överskrider 30 portar. För avrop över 30 portar gäller FKU (förnyad konkurrensutsättning) där båda antagna leverantörer ska tillfrågas.

1. Garageportexperten Sverige AB
2. Teckentrup Scandinavia AB

För del D gäller FKU (förnyad konkurrensutsättning) där båda antagna leverantörer ska tillfrågas.

Länk till ramavtalet i avtalskatalogen>>

Uppdaterad 2020-10-21

Kontakt