Grus och jord i bulk nya produktområden i nytt ramavtal

Upphandlingen av ramavtal för Trädgårdsmaterial, växter och anläggningsmaterial 20-117 är klar och ramavtalet börjar gälla 2020-04-01. Ramavtalet omfattar endast leverans. Till skillnad mot det tidigare avtalet så är detta länsindelat samt innefattar två nya produktområden; Grus och Jord i bulk. Avtalstiden är två år, med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

Ramavtalet är geografiskt indelat i 21 regioner och omfattar fyra produktområden. HBV har antagit följande leverantörer i rangordning.

A - Trädgårdsmaterial (jordsäckar, gräsfrön, ogräsmedel och redskap)
1. Grönt & Rent i Småland Försäljnings AB har antagits för samtliga geografiska områden med rangordning nummer ett.
2. Trädgårdsgrossisten i Stockholm AB har antagits för geografiska området Stockholms län med rangordning nummer två.

B - Växter (perenner, häckar, buskar, träd och rosor)
Följande rangordning gäller i samtliga regioner (förutom Värmlands och Gotlands län):
1. Splendor Plant AB
2. Essunga Plantskola AB

Följande rangordning gäller i Värmlands län:
1. Essunga Plantskola AB
2. Splendor Plant AB

Följande rangordning gäller i Gotlands län:
1. Splendor Plant AB

C - Grus (bergskross, halkbekämpning, sandlådesand och makadam)
1. Haninge Åkeri AB tilldelas rangordning nummer ett för Stockholms och Uppsala län.

På övriga geografiska områden inkom inga anbud. 

D - Jord i bulk (anläggningsjord, surväxtjord och urnjord)
1. Norrlandsjord & Miljö AB tilldelas rangordning nummer ett för Norrbottens län.

På övriga geografiska områden inkom inga anbud.

Kontakt

Frågor om detta ramavtal besvaras av ansvarig inköpsstrateg Jonas Löfgren.

Uppdaterad 2020-03-31

Kontakt