Information med anledning av coronaviruset - Covid-19 (2 juni)

Med anledning av coronapandemin kommer HBV att senarelägga annonsering av vissa upphandlingar, samt förlänga anbudsfristen i andra fall för att på så sätt underlätta för leverantörer att ha möjlighet att lämna väl genomarbetade anbud. Materialförsörjningen från underleverantörer i Europa är fortfarande påverkad av lockdown och stängda gränser och det är i många fall svårt att få fram leveransinformation. Flera branscher är hårt drabbade och har fått korttidspermittera personal vilket också försvårar upphandlingsarbetet.

Vi kommer under en period att skicka ut nyhetsbrev två gånger per månad för att säkerställa att medlemmar, kunder och leverantörer får uppdaterad information om hur vår verksamhet påverkas under denna kritiska tid. Vi följer dagligen de råd och riktlinjer som meddelas av regering och dess myndigheter, främst Folkhälsomyndigheten, och arbetar utifrån dessa. 

Så arbetar vi på HBV

HBVs personal som arbetar på kontoret följer myndigheternas rekommendationer gällande hygien och personligt avstånd. Vi väljer även att arbeta hemifrån vid minsta förkylnings- eller sjukdomssymptom för att säkerställa minskad smittspridning.

HBVs kontor är endast vara öppet för redan inbokade möten. Inga nya fysiska mötesbokningar kommer att ske inom den närmsta tiden, utan övergår till att bli digitala. Vi har även anlitat en extern växeltjänst då vår egen personal är omdirigerad till andra arbetsuppgifter för att säkerställa den löpande verksamheten. Detta kan eventuellt medföra längre svarstider, vilket vi ber om överseende för.

För närvarande får vi på HBV väldigt många frågor och funderingar via epost och vi arbetar på för fullt för att svara alla så snabbt som möjligt. Se några av våra vanligaste frågor och svar här>>.

Våra medlemmar

För att minska spridningen av coronaviruset Covid-19 har många av våra medlemsbolag och kunder valt att flytta fram en del av det planerade invändiga underhållsarbetet till hösten och endast genomföra akuta reparationer tills vidare. Istället tidigareläggs underhålls- och renoveringsarbeten som sker sker utomhus.

Många medlemmar har även underlättat för sina hyresgäster, som tvingas arbeta eller sköta sitt skolarbete hemifrån, genom att erbjuda gratis surf för att på så sätt möjliggöra en digital tillgänglighet.

Äldre hyresgäster får hjälp med att handla.  

En hel del trygghetsskapande insatser har även påbörjats för att stärka hyresgästernas känsla av normalitet och trygghet och på så sätt minska den sociala oron. Många hjälps också åt att skapa aktiviteter utomhus för de boende.

Tillfälliga prisjusteringar

Med anledning av drastiskt minskad tillgång till kemisk-tekniska produkter och hygienprodukter samt kraftigt ökade inköpskostnader på grund av utbrottet av Covid-19 för vår avtalsleverantör AllOffice Nordic AB, har HBV godkänt en prisjustering inom en begränsad tid (senast 2020-08-31) för nedanstående produkter:

  • Desinfektionsprodukter: 5-60 %
  • Engångshandskar: 10-30 %
  • skyddsutrustning: 5-12 %

Dessa prisjusteringar träder i kraft den 21 april 2020. För redan lagda beställningar gäller fortfarande de priser som var aktuella vid beställningstillfället. Leverantören, AllOffice Nordic AB, kommer att prioritera beställningar för sjukvården, äldreomsorgen och andra utsatta områden för kommande leveranser.

Leveransinformation från våra avtalsleverantörer

Vi får löpande information från våra avtalsleverantörer om hur deras verksamheter påverkas av coronavirusets utbrott och vilka eventuella  konsekvenser det får för oss som kunder. Här har vi försökt samla all den information som kommit oss tillhanda. Vi följer utvecklingen och uppdaterar kontinuerligt. Många leverantörer har meddelat att det för närvarande inte föreligger några överhängande leveransproblem, men detta kan givetvis komma att ändras beroende på situationens utveckling i takt med att länder i Europa och övriga världen stänger ner produktion i fabriker och stänger gränserna för export. Även kunders köpbeteende har stor påverkan på tillgång av produkter, exempelvis vid bunkring av produkter. 

Ahlsell informerar (19 mars)>>
Beijer Byggmaterial informerar (28 april)>>
Dafo Brand AB informerar (31 mars)>>
Dahl Sverige AB informerar (26 mars)>>
Elvaco  informerar (20 mars)>>
Franke Futurum AB informerar (1 juni)>>
Secor informerar om införda säkerhetsrutiner vid installationer i lägenheter>>


Foyen Advokatfirma, angående Covid-19 och byggentreprenader>>

Frågor och svar

Vi får många frågor just nu med anledning av coronaviruset Covid-19. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och sidan uppdateras löpande.
Klicka här>>

Uppdaterad 2020-06-03

KontaktFrågor och svar med anledning av utbrottet av coronavirus Covid-19.
Klicka här>>