Köks- och förvaringslösningar annonserad på nytt

Den nya upphandlingen av Köks- och förvaringslösningar 21-140 har annonserats på nytt. Upphandlingen avser köks- och förvaringsskåp, inklusive tillbehör, med eller utan montering. Den är indelad i fem kategorier; lackat, laminerat, folierat, fanér och massivt. Kategorierna är i sin tur indelade i län. Dessa län utgör egna anbudsområden, som utvärderas och tilldelas var för sig. Anbudstiden pågår fram till och med 2020-11-19. Planerad avtalsstart 2021-02-01. Ansvarig inköpsstrateg är Bengt Tibäck.

Omfattning

Den nya upphandlingen av Köks- och förvaringslösningar 21-140 avser köks- och förvaringsskåp, inklusive tillbehör, med eller utan montering. Upphandlingen är indelad i följande fem kategorier:

  • lackat
  • laminerat
  • folierat
  • fanér
  • massivt

Kategorierna är i sin tur indelade i län som utgör egna anbudsområden, som utvärderas och tilldelas var för sig.

Avropsordning

Avrop ska ske genom rangordning. Förnyad konkurrensutsättning kommer inte att tillämpas. Möjlighet till trepartsavtal finns.

Miljökrav transporter

I upphandlingen har HBV ställt krav på att minst 25 % av produkttransporterna som används för leverans inom ramavtalet, ska vara fossilbränslefria efter tre års avtalstid. För att transporten ska räknas som fossilfri i det här sammanhanget krävs, i enlighet med förslaget till EU:s förnybarhetsdirektiv, att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70 % jämfört med fossila alternativ. Drivmedel som i dagsläget lever upp till kravet är; el, vätgas, biogas, HVO, FAME och ED95.

Minst 50 % av transporterna som genomförs med service- och montagefordon inom ramavtalet ska vara fossilbränslefria efter tre års avtalstid.

Garanti

Garantitid är tio år.

Avtalstid

Planerad avtalsstart 2020-02-01 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år. 

Länk till annonserad upphandling>>

Befintligt ramavtal Köksförnyelse och inredningssnickerier 16-140 är giltigt till och med 2020-12-31.

Länk till befintligt ramavtal i HBVs avtalskatalog>>

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Bengt Tibäck och regionansvarig affärsutvecklare Katarina Björndahl.

Uppdaterad 2020-10-22

Kontakt


Kontakt