Köks- och förvaringslösningar annonserad

Med upphandlingen Köks- och förvaringslösningar 20-140 vill vi tillgodose våra medlemmars och kunders behov av köks- och skåpluckor, skåpstommar och tillhörande produkter samt tillbehör och montering. Sista anbudsdag är 2020-08-31. Upphandlingen är geografiskt indelad och varje kategori kommer att utvärderas och tilldelas var för sig. Strikt rangordning kommer att gälla. Ansvarig inköpsstrateg är Bengt Tibäck.

Omfattning

Inför den nya upphandlingen har vi haft god hjälp från våra medlemmar som bidragit med sin kunskap via den enkät som skickades ut under hösten 2019. Därefter annonserades en RFI för att inhämta ytterligare information från marknaden gällande utformningen av upphandlingsunderlaget. 

Köks- och förvaringslösningar 20-140 kommer att ersätta befintligt ramavtal Köksförnyele och inredningssnickerier 16-140 som löper ut 2020-12-31. HBV har därefter möjlighet till ytterligare förlängning om så skulle behövas.

Namnbytet återspeglar bättre det kommande ramavtalets fokus på produkterna, som är indelade i fem olika kategorier:

  • lackat
  • laminerat
  • folierat
  • fanér
  • massivt

Upphandlingen är även geografiskt indelad i Sveriges 21 län med tillägg för Stockholms, Göteborgs och Malmö stad. Dessa län/städer utgör egna anbudsområden som kommer att utvärderas och tilldelas var för sig. Endast produkter och tjänster som är listade i upphandlingens bilagor och under övrigt sortiment kommer att kunna avropas från detta ramavtal. 

Avrop kommer att ske genom strikt rangordning. Förnyad konkurrensutsättning kommer inte att tillämpas. Möjlighet till trepartsavtal finns.

Detta ramavtalsområde är HBVs tredje största och omsätter årligen cirka 240 miljoner kronor.

Länk till annonserad upphandling>> (länken är giltig t.o.m. 2020-08-31)

Avtalstid

Planerad avtalsstart 2021-01-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt blir fyra år.

Kontakt

Ansvarig inköpsstrateg är Bengt Tibäck.

Uppdaterad 2020-07-02

Kontakt