Leverans och montage av fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä

Den nya upphandlingen av Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans med montage 20-141 annonseras inom kort och fram till och med 2020-05-05 finns det möjlighet för externa kunder att anmäla sig. Avropsmodellen kommer att vara rangordning i kombination med förnyad konkurrensutsättning från 300 stycken fönster/fönsterdörrar eller fler. Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

Omfattning

Upphandlingen Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans med montage 20-141 avser ramavtal för leverans och montage av fönster och fönsterdörrar med tillbehör och omfattar följande produktgrupper:

  • Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium
  • Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä
  • Vridfönster och fönsterdörrar i trä/aluminium
  • Vridfönster och fönsterdörrar i trä/träj

Även fasta fönster ingår i respektive anbudsområde.

Regionsindelning kommer att vara enligt följande:

  • Region Nord - Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län
  • Region Syd - Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län
  • Region Väst - Värmlands, Västra Götalands, Hallands, Jönköpings län
  • Region Öst - Västmanlands, Örebro, Gotlands, Östergötlands, Södermanlands, Uppsala och Stockholms län

Varje produktområde och region kommer att utvärderas var och en för sig och avtal kommer att tecknas med tre leverantörer.

Avropsmodell kommer att vara rangordning vid beställningar upp till 300 stycken fönster. Vid beställningar av 300 stycken fönster eller fler, tillämpas förnyad konkurrensutsättning.

Annonsering

Annonsering är planerad till maj 2020. 

På- och avanmälan

Senast tisdag den 5 maj 2020 måste på-/avanmälan vara registrerad hos HBV.

Avtalsstart

Planerad avtalsstart är 2020-10-01 med en avtalstid om två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar, dock får den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar inte vara längre än maximalt fyra år.

Kontakt

Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

Uppdaterad 2020-05-05

Kontakt