Måleriprodukter annonserad på nytt

Öppnad målarburk med blå färg och pensel ovanpå som doppats i färgen

Med små justeringar i upphandlingsdokumenten har HBV nu annonserat upphandlingen av Måleriprodukter på nytt. Fram till och med 2020-12-18 är det möjligt att lämna anbud. Upphandlingen omfattar måleriprodukter, tapeter och måleriredskap. Likt tidigare annonsering är upphandlingen indelad i två anbudsområden. Del A är geografiskt indelad i Sveriges 21 län och avser köp i butik medan del B är rikstäckande och avser endast leverans. Adam Anstrin är ansvarig inköpsstrateg och det nya avtalet är planerat att starta 2021-02-01.

Omfattning

Den nya upphandlingen av Måleriprodukter 21-124-2 omfattar följande produktområden:

 • Färg - såsom snickerifärg, väggfärg, takfärg, brandskyddsfärg, grundfärg, fasadfärg, utomhusfärg för målning på trä, diffusionsöppen färg och spärrfärg
 • Spackel - såsom medium, grov, snickerispackel, sprutspackel och rullspackel
 • Tapeter - såsom papptapeter, non wowen-tapeter
 • Verktyg - såsom bredspacklar, japanspacklar, rullar, byglar, penslar, tapetverktyg, förlängningsskaft
 • Förbrukningsmaterial och övriga produkter kopplade till måleri - såsom vävlim, tapetlim, klotterborttagningsmedel, glasfiberväv, pappremsa, maskeringstejp, akrylfog och sandpapper

Upphandlingen består av två anbudsområden:

Del A - Köp i butik. Regionsindelat i Sveriges 21 län.

Del B - Leverans. Rikstäckande.

Anbudsområdena kommer att utvärderas och tilldelas var för sig. Strikt rangordning gäller för båda två. HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer per anbudsområde.

Möjlighet till trepartsavtal finns. 

Sista anbudsdag är 2020-12-18. 

Miljökrav varutransporter

I upphandlingen Måleriprodukter 21-124-2, anbudsområde B, har HBV ställt krav på att minst 25 % av transporterna ska vara fossilbränslefria efter tre års avtalstid.

Avtalstid

Planerad avtalsstart 2021-02-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år.

Länk till annons i TendSign>> (länken är giltig till och med 2020-12-18)

Befintligt ramavtal Måleriprodukter 17-124 är giltigt till och med 2021-01-31.

Länk till befintligt ramavtal för Måleriprodukter 17-124>>

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Adam Anstrin eller regionansvariga affärsutvecklare Lars Lönnblad.

Uppdaterad 2020-11-23

Kontakt


Kontakt


 • Lasse Lönnblad
  Lasse Lönnblad
  • Regionansvarig affärsutvecklare Syd
  • Besöksadress: Transportvägen 14 Löddeköpinge
  • 070-664 08 78
  • Epost