Ny annonsering av Garageportar 21-129

Efter genomförd dialog med marknaden har HBV nu annonserat upphandlingen av Garageportar 21-129 på nytt. Sista dag för leverantörer att lämna anbud är 2020-12-04. Upphandlingen omfattar leverans alternativt leverans och montage av garageportar avsedda för allmänna garage i flerbostadshus och andra allmännyttiga fastigheter. Upphandlingen är rikstäckande och HBV har för avsikt att teckna avtal med två leverantörer per anbudsområde. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas separat. Avropsordning är rangordning. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Omfattning

Upphandlingen av Garageportar, som nu får ett nytt nummer 21-129-2, omfattar garageportar avsedda för allmänna garage i flerbostadshus och andra allmännyttiga fastigheter. Den består av fyra olika anbudsdelar, vilka var för sig är rikstäckande:

A - Vipport
B - Takskjutport
C - Slagport
D - Garageportar exklusive montage

Inom anbudsområde A, B och C ingår åtagande av montagearbete för respektive avrop, vilket då utgör ett helhetsåtagande. Inom anbudsområde D ingår enbart leverans av garageportar.

Anbudsområdena utvärderas separat och ramavtal kommer att ingås med två leverantörer per anbudsområde.

Förnyad konkurrensutsättning kommer inte att tillämpas.

Avropsordning är rangordning.

Avtalstid

Planerad avtalsstart 2021-02-01. Avtalstiden är två år med möjlighet till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år.

Befintligt ramavtal Garageportar inklusive montage 17-129 är giltigt till och med 2021-01-31. Länk till ramavtal>>.

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger och regionansvarig affärsutvecklare Sofia Nordblom. 

Uppdaterad 2020-11-16

Kontakt


Kontakt


 • Sofia Nordblom
  Sofia Nordblom
  • Regionansvarig affärsutvecklare Öst
  • Besöksadress: Arenavägen 63, 8 tr Johanneshov
  • 070-664 76 96
  • Epost