Ny annonsering av Fastighetsförnödenheter

Med anledning av att ingen leverantör lyckades uppfylla samtliga ställda krav i upphandlingen av Fastighetsförnödenheter 21-122 har vi nu annonserat den på nytt. Sista anbudsdag är 2020-09-27. Nytt nummer på upphandlingen är 21-122-2 med planerad avtalsstart 2021-01-13. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

De leverantörer som lämnade anbud i första omgången bifogade bland annat produktbeskrivningar som var ofullständiga vilket gjorde att en rättssäker kvalificering inte kunde utföras.

Fastighetsförnödenheter 21-122-2 avser ramavtal för leverans av järnhandelsvaror/fastighetsförnödenheter och omfattar produkter såsom;

 • Beslag
 • Elverktyg och maskiner
 • Förnödenheter
 • Handverktyg
 • Infästningar
 • Inredning fastighet
 • Lyft och hantering
 • Mät- och märkverktyg
 • Personligt skydd
 • Redskap
 • Svets
 • Tryckluft
 • Verkstadsutrustning
 • Tillbehör

Även reservdelar ingår i respektive produktgrupp. 

Upphandlingen kommer att vara regionalt indelad.

Planerad avtalsstart 2021-01-13.

Kontakt

Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

Uppdaterad 2020-08-26

Kontakt