Ny miljardupphandling av vitvaror

Efter sommaren har det blivit dags för annonsering av HBVs nya upphandling av Vitvaror 21-101. Med en beräknad omsättning på drygt 600 miljoner kronor årligen, är den en av Sveriges största ramavtalsupphandlingar. En referensgrupp bestående av ett antal medlemsbolag har deltagit aktivt i upphandlingens förarbete och nu har en Request For Information, RFI, annonserats med sista svarsdag 2020-06-28. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

Kort beskrivning

Upphandlingen Vitvaror 21-101 omfattar produkter såsom spisar, hällar, ugnar, kyl-, frys- och kyl-/frysskåp, mikrovågsugnar, diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp samt gasspisar.

Avtalsstart

Planerad avtalsstart 2021-01-21. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

På- och avanmälan

HBVs medlemmar är automatiskt avropsberättigade på alla våra ramavtal som börjat gälla efter det att medlemsskap beviljats. I de fall medlemsbolaget inte önskar nyttja ett ramavtal ska en skriftlig avanmälan skickas in till HBV.

Medlemsägda företag
Som medlemsägt företag räknas dotterbolag som är helägt av HBV-medlem. Medlemsägt företag är avropsberättigat på avtal som medlemmen har rätt att avropa ifrån och behöver inte påanmäla sig. Har medlemmen avanmält sig till ett avtal gäller avanmälan även det medlemsägda företaget. Det är medlemsbolagets ansvar att meddela HBV skriftligen vilka medlemsägda helägda dotterbolag som de önskar registrera som avropsberättigade.

Underkund
En underkund är en till medlemmen associerad upphandlande myndighet, såsom kommun (moderbolag) och systerbolag som godkänts av HBV. För att underkunder ska ingå i avropskretsen krävs en aktiv påanmälan till upphandlingen.

Extern kund
En extern kund är en av HBV godkänd associerad upphandlande myndighet. För att en extern kund ska ingå i avropskretsen krävs en aktiv påanmälan till upphandlingen.

Senast 2020-09-07 ska på- eller avanmälan till denna upphandling vara registrerad hos HBV.

Kontakt

Frågar om upphandlingen Vitvaror 21-101 besvaras av ansvarig inköpsstrateg Jonas Löfgren eller regionansvarig affärsutvecklare Lars Lönnblad.

Uppdaterad 2020-08-24

Kontakt


Kontakt


 • Lasse Lönnblad
  Lasse Lönnblad
  • Regionansvarig affärsutvecklare Syd
  • Besöksadress: Transportvägen 14 Löddeköpinge
  • 070-664 08 78
  • Epost