Ny upphandling av Garageportar annonserad

Emelie Färninger, ny inköpsstrateg på HBV, har i dagarna annonserat en ny rikstäckande upphandling av Garageportar 21-129. Dörren står nu öppen för leverantörer att lämna in anbud fram till och med 2020-10-19. Upphandlingen omfattar garageportar avsedda för allmänna garage i flerbostadshus och andra allmännyttiga fastigheter och innehåller fyra olika anbudsområden Anbudsområdena utvärderas separat och ramavtal kommer att ingås med två leverantörer per anbudsområde. Planerad avtalsstart 2021-02-01.

Omfattning

Upphandlingen av Garageportar 21-129 omfattar garageportar avsedda för allmänna garage i flerbostadshus och andra allmännyttiga fastigheter. Den består av fyra olika anbudsdelar, vilka var för sig är rikstäckande:

A - Vipport
B - Takskjutport
C - Slagport
D - Garageportar exklusive montage

Inom anbudsområde A, B och C ingår åtagande av montagearbete för respektive avrop, vilket då utgör ett helhetsåtagande. Inom anbudsområde D ingår enbart leverans av garageportar.

Anbudsområdena utvärderas separat och ramavtal kommer att ingås med två leverantörer per anbudsområde.

Befintligt avtalsområde gällande industriportar har tagits bort i den nya upphandlingen, på grund av dess komplexitet och svårighet att standardisera samt liten efterfrågan.

Avropsordning är rangordning för beställningar upp till 50 stycken garageportar. Vid beställning av 50 stycken garageportar eller fler gäller förnyad konkurrensutsättning.

Avtalstid

Planerad avtalsstart 2021-02-01. Avtalstiden är två år med möjlighet till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år.

Befintligt ramavtal Garageportar 17-129 är giltigt till och med 2021-01-31.
Läs mer om avtalet och antagna leverantörer i vår avtalskatalog, klicka här>>.

Kontakt

Frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger.

Uppdaterad 2020-09-27

Kontakt