Ny upphandling av Tvättmedelsdosering

I mitten av maj 2020 kommer HBV att annonsera den nya rikstäckande upphandlingen av Tvättmedelsdosering 20-154. Förutom HBVs medlemmar som är avropsberättigade per automatik så finns det nu möjlighet för övriga kunder, såsom medlemmars underkunder samt externa kunder att anmäla sig till denna upphandling fram till och med 2020-04-30. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

Omfattning

Med automatisk kemdosering slipper man fundera över hur mycket tvättmedel som behövs till varje maskin. Det är lätt att tro att tvätten blir renare ju mer tvättmedel man använder, men så är inte fallet. Tvärtom! Överdosering gör det svårare att skölja ur tvättmedlet från kläderna och för mycket skum i maskinerna ger också sämre tvättresultat eftersom det då inte finns tillräckligt med vatten för att hinna skölja bort smutsen. Dessutom kan användandet av för mycket tvättmedel eller sköljmedel även orsaka allergiska besvär. 

HBVs upphandling av Tvättmedelsdosering 20-154 omfattar leverans av kemisk-tekniska produkter för automatisk tvättmedelsdosering samt doseringsutrustning till tvättmaskiner i flerbostadshus, inklusive installation och service. Avtalet kommer att vara rikstäckande, med avrop genom rangordning. HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer.

Befintligt ramavtal för Tvättmedelsdosering 16-154 omsätter årligen närmare fem miljoner kronor och är giltigt till och med 2020-11-30.

Annonsering

Annonsering är planerad till mitten av maj 2020.

Sista datum för på-/avanmälningar är 2020-04-30.

Avtalsstart

Planerad avtalsstart 2020-12-01.

Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Kontakt

Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

Uppdaterad 2020-04-23