Nytt avtal för leverans av fönster klart

Den 1 oktober börjar HBVs nya avtal Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans 20-142 att gälla. Denna upphandling har attraherat bygghandeln och tillverkare inom bygghandeln och även öppnat upp möjligheten för utländska företag att lämna anbud. Ramavtalet lämpar sig specifikt vid olika typer av projekt, stora som små, samt vid partnering och styrda totalentreprenader. Genom detta ramavtal får entreprenörer möjlighet att avropa fönster via trepartsavtal och även få hjälp med logistik och lager under leveransplanen. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

Omfattning

Ramavtalet Fönster och fönsterdörrar av trä/aluminium samt trä/trä - leverans 20-142 är regionalt indelat och utgörs av 12 avtalsområden som utvärderats och tilldelats var för sig.

Följande produktområden omfattas:

 • Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium
 • Vridfönster och fönsterdörrar i trä/aluminium
 • Vridfönster och fönsterdörrar i trä/trä

Även fasta fönster ingår i respektive anbudsområde.

Region Nord: Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarna län.

Region Syd: Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län

Region Väst: Värmlands, Västra Götalands, Hallands och Jönköpings län

Region Öst: Västmanlands, Örebro, Gotlands, Östergötlands, Södermanlands, Uppsala och Stockholms län

Avropsmodell:

Avropsmodellen är rangordning för avrop understigande 750 stycken fönster och fönsterdörrar.

Avrop om 750 stycken fönster och fönsterdörrar eller fler, sker genom förnyad konkurrensutsättning mellan avtalade leverantörer inom aktuellt avtalsområde.  

Antagna leverantörer i rangordning:

A1 - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium - region Nord
1. Woody Bygghandel AB
2. SSN Produktutveckling AB
3. Beijer Byggmaterial AB

A2 - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium - region Syd
1. Woody Bygghandel AB
2. Optimera Svenska AB
3. Beijer Byggmaterial AB

A3 - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium - region Väst
1. Woody Bygghandel AB
2. Optimera Svenska AB
3. Beijer Byggmaterial AB

A4 - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium - region Öst
1. Woody Bygghandel AB
2. Beijer Byggmaterial AB

Anbudsområde B1-B4, sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä, utgick på grund av för få giltiga anbud.

C1 - Vridfönster i trä/aluminium - region Nord
1. Woody Bygghandel AB
2. SSN Produktutveckling AB
3. H-Fönstret AB

C2 - Vridfönster i trä/aluminium - region Syd
1. Woody Bygghandel AB
2. H-Fönstret AB
3. Optimera Svenska AB

C3 - Vridfönster i trä/aluminium - region Väst
1. Woody Bygghandel AB
2. H-Fönstret AB
3. Optimera Svenska AB

C4 - Vridfönster i trä/aluminium - region Öst
1. Woody Bygghandel AB
2. SSN Produktutveckling AB
3. H-Fönstret AB

D1 - Vridfönster i trä/trä - region Nord
1. Woody Bygghandel AB
2. Beijer Byggmaterial AB

D2 - Vridfönster i trä/trä - region Syd
1. Woody Bygghandel AB
2. Optimera Svenska AB
3. Beijer Byggmaterial AB

D3 - Vridfönster i trä/trä - region Väst
1. Woody Bygghandel AB
2. Optimera Svenska AB
3. Beijer Byggmaterial AB

D4 - Vridfönster i trä/trä - region Öst
1. Woody Bygghandel AB
2. Optimera Svenska AB
3. Beijer Byggmaterial AB

Länk till ramavtalet i TendSign>>

Miljökrav

I denna upphandling har HBV ställt hårdare miljökrav på transporter. Bland annat kommer minst 25 % av transporterna som används för leverans inom ramavtalet, att vara fossilbränslefria efter tre års avtalstid. HBV kommer även att föra en dialog med blivande avtalsleverantörer om möjligheterna för dem att ta emot praktikant, lärling eller långtidsarbetslös under del av avtalstiden.

Avtalstid

2020-10-01 – 2022-09-30 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år.

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Sandra Sedig eller regionansvarig affärsutvecklare Gustav Lundin.

Uppdaterad 2020-10-01

Kontakt


Kontakt


 • Gustav Lundin
  Gustav Lundin
  • Regionansvarig affärsutvecklare Väst
  • Besöksadress: Varlabergsvägen 29 Kungsbacka
  • 070-664 01 13
  • Epost