Nytt ramavtal för Park- och stadsmiljö klart

Det nya rikstäckande ramavtalet för Park- och stadsmiljö 20-115 är nu klart och börjar gälla 2020-04-01. Det kommer att ge våra medlemmar och kunder möjlighet att avropa innovativa och hållbara parkmöbler, cykelställ, grillar, papperskorgar och andra tillhörande produkter för allmänna utomhusytor såsom parker och andra offentliga miljöer. Avtalsområdena Smarta Parkmöbler, Grillar och Sandbehållare är nyheter i produktutbudet från tidigare upphandling. Avtalstiden är två år, med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

Ramavtalet omfattar sex olika avtalsområden med följande antagna leverantörer:

Parkmöbler
1. Tressport och Lek AB
2. Lappset Sweden AB
3. Kompan Sverige AB

Smarta Parkmöbler
1. EWF ECO AB

Grillar
1. HAGS Aneby AB
2. Lappset Sweden AB
3. Veksö AB

Cykelställ
1. Kompan Sverige AB
2. HAGS Aneby AB
3. E-bolagen Sverige AB

Papperskorgar och Askkoppar
1. E-bolagen Sverige AB
2. Formenta International AB
3. Lappset Sverige AB

Sandbehållare
1. Tressport och Lek AB
2. E-bolagen Sverige AB
3. Formenta International AB

Avtalstid

Avtalstiden är två år, med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan dock maximalt bli fyra år.

Omfattning och villkor

Avrop

Avrop genom rangordning
Rangordning gäller för avrop med ett avropsvärde understigande 500 000 SEK exklusive mervärdesskatt.

Avrop genom förnyad konkurrensutsättning
Förnyad konkurrensutsättning gäller för avrop om 500 000 SEK eller högre.

Garanti

Som huvudregel gäller fem års garanti, med undantag för de specifika material och komponenter som beskrivs nedan.

10 års garantitid på
• galvaniserade och andra ej lackerade stål- och metalldelar
• aluminium, rostfritt stål och varmgalvaniserat stål med ytbehandling
• massiva plastskivor
• HPL och HDPE
• bearbetat trä
• hartsbelagda kryssfanérskivor och liknande

5 års garantitid på
• fjädrar
• gjutna plastdelar
• lackerade metalldelar

2 års garantitid på
• övriga rörliga delar
• övriga plast- och metalldelar
Längre garantitider kan lämnas efter överenskommelse med beställaren.

Kontakt

Frågor om det nya ramavtalet besvaras av ansvarig inköpsstrateg Ludvig Prebner.

Uppdaterad 2020-03-27