Park- och stadsmiljö 20-115 tilldelat

Upphandlingen av Park- och stadsmiljö 20-115 är på väg att slutföras och ett tilldelningsbeslut har skickats ut till samtliga anbudsgivare. Nu råder avtalsspärr till och med 2020-03-26. Smarta parkmöbler är ett av flera nya intressanta anbudsområden som ingår i den nya rikstäckande upphandlingen. Detta anbudsområde erbjuder parkmöbler för framtidens smarta städer, med solceller, trådlöst wifi samt laddning av mobila enheter. Planerad avtalsstart är 2020-04-01. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.


Park- och stadsmiljö 20-115 ersätter befintligt ramavtal Park- och lekplatsutrustning del B - parkutrustning 16-114, som gäller till och med 2020-03-31.

Upphandlingen är rikstäckande och indelad i sex anbudsområden. Gränsen för förnyad konkurrensutsättning är satt till 500 000 kronor i varje anbudsområde. HBV har antagit följande leverantörer i rangordning för respektive anbudsområde:

Anbudsområde Parkmöbler
1. Tressport och Lek AB
2. Lappset Sweden AB
3. Kompan Sverige AB

Anbudsområde Smarta Parkmöbler
1. EWF ECO AB

Anbudsområde Grillar
1. HAGS Aneby AB
2. Lappset Sweden AB
3. Veksö AB

Anbudsområde Cykelställ
1. Kompan Sverige AB
2. HAGS Aneby AB
3. E-bolagen Sverige AB

Anbudsområde Papperskorgar och Askkoppar
1. E-bolagen Sverige AB
2. Formenta International AB
3. Lappset Sverige AB

Anbudsområde Sandbehållare
1. Tressport och Lek AB
2. E-bolagen Sverige AB
3. Formenta International AB


Eventuella frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Ludvig Prebner.

Uppdaterad 2020-03-22