Projektstart för klimateffektiv solenergi

HBV är stolt samarbetspartner till Energikontoret Storsthlm och RISE i projektet Klimateffektiv solenergi. Genom HBVs dynamiska inköpssystem (DIS) för solenergi är det enkelt och lätt att beställa en nyckelfärdig solcellsanläggning, helt anpassad efter specifika önskemål och behov. DISet är öppet och fritt för upphandlande myndigheter att ansluta sig till och vi kvalificerar löpande nya leverantörer som får möjlighet att lämna anbud i varje unik affär. HBV är experter på upphandling och vi hjälper och stöttar beställaren genom hela processen.

Projektstart för klimateffektiv solenergi

Solceller genererar inga utsläpp under drift men det kan däremot både tillverkning och hantering av uttjänta solceller göra. Därför har Energikontoret Storsthlm, tillsammans med RISE och HBV, allmännyttans inköpsfunktion, startat projektet Klimateffektiv solenergi.

- Målet är att identifiera de faktorer med störst påverkan på klimatutsläppen som går att styra och utvärdera i upphandlingar, eller som kan påverkas vid förvaltning av solcellsanläggningar. Det känns extra bra att det inte bara är en teoretisk övning men att vi genom HBV kan testa våra förslag i skarpa upphandlingar, säger Michiel Van Noord, solcellsexpert på RISE.

Framför allt är tillverkningen av solceller och solcellsmoduler energikrävande. Kunskaperna om solcellers koldioxidutsläpp i ett livscykelperspektiv är ganska låga bland marknadens aktörer och det är ovanligt att krav ställs på solcellsmodulers klimatpåverkan i upphandlingar. Syftet med projektet är dels att höja kunskapen om solcellers miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och dels att utveckla och testa upphandlingskriterier för mer klimateffektiva solceller.

- Jag ser fram emot att samarbeta med RISE och HBV, och jag tror att vi kommer kunna tillföra mycket nytt inom det här området. Det pratas alltför lite om solcellers klimatpåverkan i hela livscykeln. Trots att klimatnyttan av solceller är så viktig vet vi ganska lite om hur man faktiskt kan optimera nyttan, säger Johan Nyqvist, projektledare på Energikontoret Storsthlm.

Vad handlar projektet om?

Solceller generar inga utsläpp under drift vilket är den stora fördelen ur ett miljö- och klimatperspektiv. Men för att se hela bilden måste även tillverkningen och hanteringen av uttjänta solceller beaktas, därför krävs en analys med livscykelperspektiv. Framför allt är tillverkningen av solceller och solcellsmoduler energikrävande. Kunskaperna om solcellers koldioxidutsläpp i ett livscykelperspektiv är ganska låga bland marknadens aktörer och det är ovanligt att krav ställs på solcellsmodulers klimatpåverkan i upphandlingar.

Syftet med Klimateffektiv solenergi är att bidra till ökad klimatprestanda från solceller genom att förbättra kunskapen hos marknadens aktörer. Det ska uppnås genom att ta fram och testa upphandlingskriterier för att styra mot lägre klimatpåverkan från solceller och att sammanställa en vägledning för en klimatoptimerad förvaltning av solcellsanläggningar.

Vill du veta mer?

Läs mer om projektet på STORSTHLMs hemsida. Klicka här>>

 

 

Uppdaterad 2020-11-06

Kontakt


Kontakt