Rapport från Hållbara dagar 2020

Den 9-10 mars anordnades Hållbara dagar på Quality Hotel Globe i Stockholm. Under två fullmatade dagar fick besökarna lyssna på en rad intressanta föredrag och utbyta erfarenheter och idéer med kollegor i branschen. Dagarna var precis som tidigare år, trots oron för coronaviruset, väldigt välbesökta och uppskattade. På plats fanns även drygt 20 av HBVs avtalsleverantörer för att visa upp sina produkter och berätta om hur de arbetar med hållbarhetsfrågor.


– Det främsta intrycket är fortsatt styrkan i det starka band av samverkan som finns mellan medlemmarna och leverantörerna, menade HBVs VD Johan Almesjö. Samarbetet som finns är unikt, värdefullt och grunden till att i slut­ändan kunna göra bra affärer

Dagarna inleddes med att HBV i korthet redogjorde för var verksamheten befinner sig idag och vilka projekt som väntar den närmaste tiden.

Efter en presentation av leverantörerna på plats kungjorde HBVs affärschef Ulf Lindblom vilken leverantör som HBV utsett till Årets Hållbar­hetsleverantör 2019.

Utmärkelsen tillföll bostadsförädlingskoncernen Modexa, antagen som leverantör på HBVs ramavtal Köksförnyelse och inredningssnickerier, som med sitt hållbarhetsarbete bland annat sparat in utsläpp motsvarande 2 500 ton CO2 under 2019.

– Det känns otroligt hedrande med tanke på att HBV har 166 avtalsleverantörer som alla var potentiella för priset. Att då bli utvald det första året som HBV delar ut det här priset är jätte­hedrande, sade Ann-Kathrin Espelin, hållbarhets­strateg på Modexa.

Efter en paus för kaffe och bensträckare följde en diskussion med en handfull leverantörer gällande vilka konsekvenser utbrottet av corona­viruset kan komma att innebära för leveranser i både ett kort och ett längre perspektiv.

Efter lunch inleddes det digra seminarie­programmet med att Olle Armstrand Dierks från innovationsprogrammet Viable Cities tog plats på scenen och berättade om visionen om att uppnå klimatneutrala städer 2030.

– Det är en snäv tidsram vi har att arbeta med fram till 2030, menade Olle Armstrand Dierks. Vi har dock alla möjligheter att nå målet. Vi riktar in oss på att stödja projekt som på olika sätt tar oss i rätt riktning samtidigt som de värnar om ett gott liv för människorna.

Som exempel presenterades de två Viable Cities-stödda projekten gällande mobilitet och arkitektur – där nytänkande kring byggnaders utformning och olika former av delningstjänster leder till resurseffektivitet och hållbarhet, samt ett forskningsprogram där riskerna med ett allt mer uppkopplat samhälle med ”smarta” tekniska lösningar kartläggs.

– Allt fler av våra produkter är uppkopplade idag, sade Robert Lagerström, lektor och docent på KTH. Samtidigt som detta ofta förenklar i vardagen för användarna ökar också risken för att dessa produkter kan tas över och bli verktyg för kriminella.

Därefter presenterade Jan Thorsson, sakkunnig energilagring, ett projekt där ett flerfamiljshus blivit självförsörjande på el genom att använda solceller, batterier, vätgas och bränsleceller.

– Genom de senaste hundra åren har vi gått igenom en mängd olika sätt att värma våra hus på, säger Jan Thorsson. Därför är det viktigt att vi hela tiden är på tå och vågar testa nya tankar och idéer om hur man kan göra i framtiden.

Den första dagens program avslutades med en berättelse av Johan Cahling, hållbarhets- och varumärkesdirektör för Brynäs IF, om hur ett av Sveriges mest klassiska hockeylag gått från att vara en reklampelare på is till att istället engagera sina samarbetspartners i projekt ute i samhället. Klubben samarbetar med UNICEF och sina partners under programmet ”En bra start” vilket gett positiva effekter för både klubb, supportrar och sponsorer.

– Det här är en resa vi inlett för att vara relevanta i framtiden, fastslog Johan Cahling. Ska vi kunna fortsätta vår verksamhet måste Brynäs också bidra med hållbarhetsarbete. Det finns stor styrka och initiativförmåga i landets idrottsföreningar som kan användas för att i samverkan med andra goda krafter och samhälls­aktörer bygga för framtiden.

Efter en trevlig och välsmakande middag fortsatte programmet under tisdagen med att Pernilla Hagbert, forskare vid KTH, presenterade olika scenarier för ett framtida hållbart byggande.

Scenarierna är:

• Cirkulär ekonomi – ett samhälle med slutna kretslopp och en övergång från konsumtion till återanvändning.

• Lokal självförsörjning – där samhället tar vara på lokala resurser och till stor del förlitar sig på självförsörjning.

• Kollaborativ ekonomi – med produktion i nätverk och kooperation. Människor bor i kluster och mindre tätorter förbundna med kollektivtrafik.

• Automatisering för livskvalitet – hög grad av automatisering gör att människor har mer tid till fritidsaktiviteter, socialt umgänge och samhällsengagemang.

– Vilket av scenarierna som ligger närmast till hands är i grunden en fråga för makthavarna att ta ställning till, sade Pernilla Hagbert som efterlyste att en tydlig riktning pekas ut vad gäller framtidens byggande. En diskussion med ett längre perspektiv som helt saknas idag.

Sedan berättade Peter Sundqvist från Electrolux Professional om tvättstugans fördelar som ett ekonomiskt och klimatsmart val för framtiden.

– Genom att gå ifrån att varje hushåll har sin egen maskin i lägenheten till en modern och effektiv tvättstuga når man lägre byggkostnader, lägre inköpskostnader och lägre servicekostnader. Dessutom medför en modern tvättstuga en miljövinst tack vare exakt kemdosering och vattenanvändning.

Utmaningen är att få hyresgästerna att se bortom den invanda bekvämligheten och välja tvättstugan. Något som skulle kunna uppnås genom att lyfta trivseln i tvättstugan genom att göra den till en samlingsplats i byggnaden.

Ville Gruner och Lars Lönnblad från HBV presenterade därefter ett nytt projekt för energi- och kostnadseffektiva kompletteringsbyggnader.

Därefter tog Torbjörn Frisö från Virbela Ateljé och Kretsloppsbolaget vid och berättade om två projekt som genomförts i bostadsområdet Solberga i Stockholm – där man dels skapat kretsloppssystem för att ta vara på dagvattnet på fastigheten och dels skapat möjligheter för de boende i ett hyreshus att bedriva grönsaks- och fiskodling i källaren.

Innan lunch berättade också Therese Rosengren, lokalpolischef i Rinkeby, om utmaningarna med att arbeta i ett utsatt område, men också hur man lyckats vända en negativ trend genom samarbete och dialog med goda krafter i samhället.

– Samverkan är det viktigaste verktyget för att hitta rätt i den här typen av områden, säger Theres­­e Rosengren. Det tar tid men kan vi fånga upp unga som kommit på glid i ett tidigt skede kan vi i stället rikta in dem mot studier och hjälpa med att komma ut i arbetslivet. 

Eftermiddagen inleddes med att Gunilla Sandström från Ahlsell och Karolina Strid från Växjöbostäder  presenterade pilotprojektet Klokt kemval.

– Med projektet har det blivit lättare att göra rätt, berättade Karolina Strid. Vi får enklare tillgång till de bästa produkterna ur ett säkerhets­perspektiv genom Klokt kemval. Administrationen och lagerhållningen har blivit mycket smidigare och vi får direkt tillgång till förbättrade produkter i takt med att de kommer ut på marknaden.

Jan Agri från Tricircular AB berättade därefter om ett treårigt pilotprojekt där funktionsupphandling för vitvaror ska testas i praktiken och i olika former.

HBVs Hållbara dagar avslutades med ytterligare information från HBV innan affärschefen Ulf Lindblom avrundade:

– Det var två spännande dagar. Vi tar med oss många nya intryck och tankar härifrån, både från det vi fick höra från scenen och från det vi tagit med oss i möten med medlemmar och leverantörer. Förhoppningsvis har något ny tanke väckts som besökarna kan ta med sig och spinna vidare på i sina egna verksamheter.  

Text: Otto Marand, The Factory of Design

Uppdaterad 2020-03-18