Rättsprocess i Göteborg avslutad

Den 1 juli 2020 kunde HBV äntligen gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer inom avtalsområde 20 - Göteborg gällande ramavtalet Tvättstugeutrustning - service och installation 20-183. Kammarrätten valde att avslå den ansökan om prövningstillstånd som leverantören QSR Partner AB skickat in efter att HBV vunnit rättstvisten i Förvaltningsrätten.

Antagna leverantörer för avtalsområde 20 - Göteborg (Kungälv, Stenungsund, Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Ale samt Kungsbacka)  i rangordning:

1. Bravida Sverige AB
2. QSR Partner AB
3. Electrolux Professional AB

Se ramavtalet i HBVs avtalskatalog>>

Avtalstid

2020-07-01 – 2022-06-30 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan dock maximalt bli fyra år. 

Kontakt

Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

Uppdaterad 2020-07-02

Kontakt