Resema blir en del av Camfilkoncernen

Camfil har köpt Resema AB och Resema A/S och från och med den 1 april är dessa bolag en del av Camfilkoncernen. Resema kvarstår som bolag och fortsätter att fortlöpande bedriva affärer som vanligt med samma personal och kontaktpersoner som tidigare.

Resema AB och Camfil Svenska AB är antagna leverantörer i ramavtalet avseende Luftfilter 20-130.

Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Uppdaterad 2020-04-03

Kontakt