RFI - Lek- och sportutrustning

En Request For Information (RFI) är nu annonserad i TendSign inför den kommande upphandlingen av Lek- och sportutrustning. Sista svarsdag är 2020-04-27. Lek-, sport- och fallskyddsutrustning är produktområden som kommer att omfattas av den nya upphandlingen och syftet med denna RFI är att säkerställa att vi ställer relevanta krav som uppfyller upphandlingens mål. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

Den kommande upphandlingen 20-114 Lek- och sportutrustning kommer att omfatta produkter såsom;

  • lek - exempelvis rutschkanor, karusell och snurrlek, linbanor, lekställningar, hinderbanor. 
  • sportutrustning - exempelvis bollplaner, multisportarenor, gymstationer, gympaket. 
  • fallskyddsutrustning
  • tillgänglig lek
  • konstgräs

Den kommer sedan att ersätta befintligt ramavtal 16-114 Park- och lekplatsutrustning del A - lekplatsutrustning som är giltigt till och med 2020-11-30.

Kontakt

Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

Uppdaterad 2020-04-08

Kontakt