Rörmaterial förlängs

Rörmaterial 18-104 förlängs till och med 2021-09-18. HBV har därefter möjlighet till ytterligare förlängning, max ett år. Avtalet omfattar leveranser av rörmaterial, till exempel badrumsporslin, VVS-armaturer, badkar, toalettsitsar, rörkopplingar, rörledningar för vatten och värme, avloppsrör, pumpar, värmeradiatorer, disk- och tvättbänkar, rensutrustning, rörverktyg, brunnar, kollektorrör för bergvärme etc. och där tillhörande produkter. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

Ramavtalet Rörmaterial är ett av HBVs största ramavtalsområden och omsätter årligen närmare 500 miljoner kronor. 

Följande leverantörer är antagna i rangordning:

1. Ahlsell Sverige AB
2. Dahl Sverige AB

Avropsordning förnyad konkurrensutsättning gäller för beställningar om 250 000 SEK eller högre samt alla avrop av solfångare för nya anläggningar. Beloppet beräknas utifrån när beställning görs, själva leveransen kan komma att ske vid olika tillfällen.

Frågor om detta ramavtal besvaras av ansvarig inköpsstrateg Sara Björkman.

Uppdaterad 2020-04-15

Kontakt