Samordningsuppdragen

Som ett resultat av det tidigare samverkansprojektet Pilot Skåne fortsätter HBV nu med samordningsuppdrag och implementerar arbetssättet inledningsvis i två regioner - Hälsingland och Skåne. Nu har de första fyra samordnade upphandlingarna annonserats för de deltagande medlemsbolagen i region Hälsingland; Golventreprenadtjänster, Plåtentreprenadtjänster, Byggentreprenadtjänster och Ventilationsentreprenadtjänster. Sista anbudsdag är 2020-07-07.

I Skåne har de deltagande medlemsbolagen blivit tillskickade en sammanställning om projektet. Bland annat med en avsiktsförklaring för påskrift liksom information om hur arbetet ska bedrivas framöver. Efter sommaren kommer de första upphandlingarna att annonseras.

Syftet med samordningsuppdragen är att öka värdet för medlemmar genom att erbjuda regionala avtal och därigenom stärka HBV som allmännyttans inköpsfunktion. 

Målet är att:

 • Koppla nationella och regionala avtal och därigenom få högre nyttjandegrad av HBV avtal hos medlemmarna.
 • Alltid kunna leverera mot ställda behov som medlemmarna har genom att skapa stabila planeringsförutsättningar.
 • Skapa en logik som är lika för nationella och regionala avtal och därigenom för medlemmarna och leverantörerna få en enkelhet i användningen av HBV.
 • Samplanering av nationella och regionala avtal kommer att öka effektiviteten av inköpsarbetet för medlemmarna.
 • Marknadskontakt kan berika såväl regionala som nationella avtal och därigenom skapa effektvinster i HBV avtalen.
 • Skapa jämförbar statistik för nationellt och regionala avtal och därigenom öka förmågan för inköpsanalyser.

Förutsättningar:

 • Att medlemmarna och HBV är överens om ett tydligt arbetssätt och att detta tecknas i en gemensamt ägd avsiktsförklaring.

Grunder för arbetet är:

 • Tydligt tilldelat ansvar för regional inköpsstyrning från strategisk ledning, VD-grupp. Regionansvarig affärsutvecklare på HBV är ansvarig för beredningsarbetet.
 • En överenskommen plan för upphandlingar som fastställs av VD gruppen i en region.
 • Begränsat antal uppdrag inom fastighetsnära varor och tjänster och omfattas i stort av de som idag genomförs som konsultuppdrag.
 • Dedicerade inköpsresurser för genomförande av regionala upphandlingar för att förstå dess kontext.
 • Positiv avtalsbindning vilket ger tydlighet för leverantörer och optimerade avtalsvillkor.
 • Ersättning som nationella avtal.
Uppdaterad 2020-06-12

Kontakt


Kontakt


 • Sofia Nordblom
  Sofia Nordblom
  • Regionansvarig affärsutvecklare Öst
  • Besöksadress: Arenavägen 63, 8 tr Johanneshov
  • 070-664 76 96
  • Epost

Kontakt


Kontakt


 • Lasse Lönnblad
  Lasse Lönnblad
  • Regionansvarig affärsutvecklare Syd
  • Besöksadress: Transportvägen 14 Löddeköpinge
  • 070-664 08 78
  • Epost