Storköksutrustning - rättelse av tilldelningsbeslutet

HBVs upphandling av Storköksutrustning - varor 20-126 har varit föremål för överprövning sedan i somras. Nu har Förvaltningsrätten meddelat dom och bifaller Electrolux Professional ABs ansökan om överprövning och beslutar att rättelse ska ske på så sätt att upphandlingen får avslutas först efter att en ny utvärdering har genomförts, där anbuden från STT - Storkökstillverkarna AB och HNA Storköksservice AB inte ska beaktas. HBV har därmed återkallat tidigare meddelat tilldelningsbeslut och skickat ut ett nytt. Avtalsspärr gäller till och med 2020-11-16. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Omfattning

Upphandlingen av Storköksutrustning - varor 20-126 omfattar varor inom kategorierna kyl- och frysförvaring, diskutrustning och rengöring samt beredning och tillagning. 

HBV har antagit följande leverantörer i rangordning:

1. Storköksgruppen Öst
2. Electrolux Professional AB
3. Westergren och Söderlind AB

Installation och service av storköksutrustning tillhandahålls genom HBVs separata ramavtal för Storköksutrustning - service och installation 20-126 som började att gälla 2020-04-06. 

HBV har tecknat tillfälliga förlängningsavtal till och med 2020-12-09 med befintliga leverantörer avseende ramavtalet Storköksutrustning - del A 16-126. Läs mer>>

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto eller regionansvarig affärsutvecklare Dan Sundberg. 

Uppdaterad 2020-11-08