Storköksutrustning - varor annonserad

Upphandlingen Storköksutrustning - varor 20-126 är nu annonserad. Sista anbudsdag är 2020-05-19. Ramavtal kommer att tecknas med fem leverantörer i rangordning och avtalsstarten är planerad till 2020-06-15. HBV har tidigare slutfört den del av upphandlingen som avsåg service och installation av storköksutrustning och den började att gälla 2020-04-06. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Omfattning

Denna upphandling avser varor för det moderna storköket, som ska möta våra medlemmars och kunders behov av funktionella, klimatsmarta produkter till låga driftkostnader och hög kvalitet. 

Produkterna är indelad i fyra kategorier;

A - tillagning
B - beredning
C - kyl- och frysförvaring
D - diskutrustning och rengöring 

Upphandlingen är rikstäckande och avtal kommer att tecknas med fem leverantörer.

Årligen omsätter detta ramavtalsområde cirka 18 miljoner kronor per år.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2020-06-15. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Kontakt

Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Uppdaterad 2020-04-17

Kontakt