Storköksutrustning - varor tilldelad

Storköksgruppen i Öst Svenska AB blir ny rangordnad etta i HBVs upphandling av Storköksutrustning - varor 20-126 med planerad avtalsstart 2020-09-10. Upphandlingen omfattar varor inom kategorierna kyl- och frysförvaring, diskutrustning och rengöring samt beredning och tillagning. Avtal kommer att tecknas så snart avtalsspärren löper ut 2020-07-09. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Omfattning

Den nya rikstäckande upphandlingen Storköksutrustning - varor 20-126 omfattar varor för det kompletta storköket och är indelad i följande kategorier:

  • tillagning 
  • beredning
  • kyl- och frysförvaring 
  • diskutrustning och rengöring

Installation och service av storköksutrustning tillhandahålls genom HBVs separata ramavtal för Storköksutrustning - service och installation 20-126, som började att gälla 2020-04-06. Läs mer här>>

Antagna leverantörer i rangordning:

1. Storköksgruppen Öst Svenska AB
2. STT - Storkökstillverkarna AB
3. HNA Storköksservice AB
4. Electrolux Professional AB
5. Westergren och Söderlind AB

Avtalsspärren löper ut 2020-07-09 och därefter kan HBV teckna avtal med antagna leverantörer. Planerad avtalsstart är 2020-09-10.

Kontakt

Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Uppdaterad 2020-06-30

Kontakt