Storköksutrustning överprövad

Upphandlingen av Storköksutrustning - varor 20-126 har blivit föremål för överprövning. Ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten och vi inväntar tillfälle att få yttra oss. Befintligt avtal Storköksutrustning 16-126 gäller till och med 2020-09-09. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Uppdaterad 2020-07-20

Kontakt