Tvättstugeutrustning annonserad

Nu öppnar vi möjligheten för leverantörer att lämna anbud i vår upphandling av Tvättstugeutrustning 21-102. En upphandling som omfattar tvättstugeutrustning för flerfamiljshus, såsom tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, manglar, arbetsbord, strykbord, bokningstavlor. Dessutom omfattas även reservdelar och installation av i avtalet ingående produkter. Sista anbudsdag är 2020-11-02. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

Omfattning

Upphandlingen av Tvättstugeutrustning 21-102 är rikstäckande och HBV har för avsikt att teckna avtal med fyra leverantörer i strikt rangordning. Befintligt ramavtal för Tvättstugeutrustning 17-102 omsätter årligen cirka 200 miljoner kronor och är därmed ett av HBVs största ramavtalsområden. Ramavtalet ska förse våra medlemmar och kunder med produkter för tvättstugor i flerfamiljshus; tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, manglar, strykbord, bokningstavlor, reservdelar samt installationer av i avtalet ingående produkter. 

Möjlighet till trepartsavtal kommer att finnas.

Krav på produkter

Precis som i befintligt ramavtal för detta ramavtalsområde har HBV ställt krav på produkternas livscykelkostnad. Priserna per produkt kommer att beräknas med;

  • En kapacitet på 30.000 tvätt-/torkomgångar.
  • En vattenkostnad på 0,02 kr/l (endast tvättmaskin, ej torktumlare).
  • En energikostnad på 1 kr/kWh.
  • Energiförbrukningen samt vattenförbrukningen kommer att beräknas med 50 % (15.000) full maskin samt 50 % (15.000) halvfull maskin.

Den leverantör som antas som rangordnad etta ska låta ett oberoende testinstitut testa en av HBV utvald tvättmaskin en av HBV utvald torktumlare. Tvättmaskinen ska testas avseende tvättresultat D, tvättid, vattenförbrukning och energiförbrukning enligt standard EN60456:2016. Torktumlaren ska testas avseende torktid samt energiförbrukning enligt standard EN61121:2013/A11:2019 (med ändring av 50 % restfuktighet vid start).

Miljökrav produkttransporter

I upphandlingen har HBV skärpt miljökraven gällande transporter. Bland annat kommer minst 25 % av transporterna som används för leverans inom ramavtalet, att vara fossilbränslefria efter tre års avtalstid.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2021-01-16. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig eller regionansvarig affärsutvecklare Dan Sundberg.

Uppdaterad 2020-10-01

Kontakt


Kontakt