Upphandlingen av Fastighetsförnöden-
heter avbryts

Efter att perioden för frågor och svar avslutats avseende upphandlingen av Fastighetsförnödenheter 21-122-2, har det framkommit information som gör att HBV nu väljer att avbryta upphandlingen. HBV kommer att se över utvärderingsmodellen och därefter annonsera upphandlingen på nytt. Beslutet om att avbryta upphandlingen har meddelats samtliga anbudsgivare och avtalsspärr råder fram till och med 2020-10-23. Eventuella frågor om upphandlingen besvaras av ansvarig inköpsstrateg Elin Erwid.

Uppdaterad 2020-10-20

Kontakt