Upphandlingen av Köks- och förvaringslösningar avbryts

HBV har beslutat att avbryta upphandlingen av Köks- och förvaringslösningar 20-140. Orsaken är att det vid granskning av anbuden framkommit att effekten av viktningen inte återspeglar verkligheten och därmed inte ger det affärsmässigt bästa resultatet. Dessutom har vi upptäckt brister i transparensen, genom otydligheter i upphandlingsdokumenten.

Vi kommer att annonsera en ny upphandling inom kort.

Eventuella frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Bengt Tibäck.

Uppdaterad 2020-09-22

Kontakt