Utvärdering klar för Fönsterupphandling 20-141

Tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare gällande upphandlingen av Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans med montage 20-141. Avtalsspärr råder till och med 2020-09-11. Upphandlingen är regionalt indelad i fyra områden och består av fyra produktgrupper som utvärderats och tilldelats var för sig. Avropsordning är rangordning och avtalsstart är planerad till 2020-10-01. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

Omfattning

Upphandlingen avser ramavtal för fönster och fönsterdörrar med tillbehör - leverans med montage och omfattar följande produktgrupper:

  • Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium - leverans med montage
  • Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä - leverans med montage
  • Vridfönster och fönsterdörrar i trä/aluminium - leverans med montage
  • Vridfönster och fönsterdörrar i trä/trä - leverans med montage

Upphandlingen är regionalt indelad i fyra regioner:

Region Nord: Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarna län
Region Syd: Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs län
Region Väst: Värmlands, Västra Götalands, Hallands, Jönköpings län
Region Öst: Västmanlands, Örebro, Gotlands, Östergötlands, Södermlands, Uppsala, Stockholms län

Avrop understigande 300 stycken fönster och fönsterdörrar sker genom rangordning. Avrop om 300 stycken fönster eller fler sker genom förnyad konkurrensutsättning mellan avtalade leverantörer inom aktuellt avtalsområde.

Planerad avtalsstart 2020-10-01.

Antagna leverantörer i rangordning:

A1 - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/alu - region Nord
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. Entreprenadprojekt Täby AB
3. Mockfjärds Fönster AB

A2 - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/alu - region Syd
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. Entreprenadprojekt Täby AB
3. Mockfjärds Fönster AB

A3 - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/alu - region Väst
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. Entreprenadprojekt Täby AB
3. Mockfjärds Fönster AB

A4 - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/alu - region Öst
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. Entreprenadprojekt Täby AB
3. Mockfjärds Fönster AB

B1 - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä - region Nord
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. FSN Nordfönster AB
3. Entreprenadprojekt i Täby AB

B2 - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä - region Syd
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. FSN Nordfönster AB
3. Entreprenadprojekt i Täby AB

B3 - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä - region Väst
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. FSN Nordfönster AB
3. Entreprenadprojekt i Täby AB

B4 - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä - region Öst
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. FSN Nordfönster AB
3. Entreprenadprojekt i Täby AB

C1 - Vridfönster i trä/alu - region Nord
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. Entreprenadprojekt Täby AB
3. Mockfjärds Fönster AB

C2 - Vridfönster i trä/alu - region Syd
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. Entreprenadprojekt Täby AB
3. Mockfjärds Fönster AB

C3 - Vridfönster i trä/alu - region Väst
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. Entreprenadprojekt Täby AB
3. Mockfjärds Fönster AB

C4 - Vridfönster i trä/alu - region Öst
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. Entreprenadprojekt Täby AB
3. Mockfjärds Fönster AB

D1 - Vridfönster i trä/trä - region Nord
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. Entreprenadprojekt Täby AB
3. Mockfjärds Fönster AB

D2 - Vridfönster i trä/trä - region Syd
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. Entreprenadprojekt Täby AB
3. Mockfjärds Fönster AB

D3 - Vridfönster i trä/trä - region Väst
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. Entreprenadprojekt Täby AB
3. Mockfjärds Fönster AB

D4 - Vridfönster i trä/trä - region Öst
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. Entreprenadprojekt Täby AB
3. Mockfjärds Fönster AB

Uppdaterad 2020-09-04

Kontakt