Utvärderingen av Tvättstugeutrustning slutförd

hand öppnar lucka till tvättmaskin i tvättstuga

HBV har slutfört den nya upphandlingen av Tvättstugeutrustning 21-102. Totalt inkom tre anbud och leverantören Electrolux Professional AB har tilldelats som rangordnad etta. Tilldelningsbeslutet har meddelats samtliga anbudsgivare och avtalsspärr råder nu till och med 2020-11-20. Så snart avtalsspärren löpt ut kan HBV gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer, om ingen ansökan om överprövning inkommer till Förvaltningsrätten. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

Upphandlingen Tvättstugeutrustning 21-102 omfattar produkter för tvättstugor i flerfamiljshus; tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, manglar, strykbord, bokningstavlor, reservdelar etc. samt installationer av i avtalet ingående produkter. 

Avropsordning är rangordning.

Antagna leverantörer i rangordning:

1. Electrolux Professional AB
2. Miele AB
3. AB Podab

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2021-01-16. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Sandra Sedig och regionansvarig affärsutvecklare Dan Sundberg. 

Uppdaterad 2020-11-12

Kontakt


Kontakt